Webbinarier inom vårdhygien och vårdrelaterade infektioner

Här hittar du webbsända seminarier som handlar om olika ämnen inom vårdhygien och vårdrelaterade infektioner. Webbinarierna har tidigare sänts live och sedan sparats som dokumentation, vilket ger dig möjlighet att titta i efterhand.

Syftet med webbsända seminarier är att öka tillgängligheten och ge tillfälle till fördjupning kring Folkhälsomyndighetens kunskapsunderlag, rapporter och studier.

Eftersom webbinarierna läggs ut som dokumentation kan det vara bra att själv notera att det kan ha kommit senare rapporter, epidemiologisk data eller annan information som du kan behöva inhämta.

Tidigare webbinarier

  • Clostridioides difficile-infektion

    Detta webbinarium presenterar en rapport med titeln "Clostridium difficile-infektion – Kunskapsunderlag och rekommendationer för övervakning, prevention och utbrottshantering". Rapporten publicerades…

  • Screening och kluster av ESBL-CARBA

    Detta webbinarium presenterar dels en rapport från en arbetsgrupp angående screening av antibiotikaresistenta bakterier, dels två kluster av E. coli, ESBL-CARBA, NDM-5 som förekommit under 2016-17.

Mikroskopbild på coronavirus, cdc.org

Samlad information om covid-19.

Rena händer räddar liv - en nationell arbetsmodell

Folkhälsomyndigheten och SKR har tagit fram en modell och ett material för att stödja dig som arbetar med att systematiskt förbättra handhygien inom vård och omsorg.

Till renahänder.se

Gå till toppen av sidan