Syftet med webbsända seminarier är att öka tillgängligheten och ge tillfälle till fördjupning kring Folkhälsomyndighetens kunskapsunderlag, rapporter och studier.

Eftersom webbinarierna läggs ut som dokumentation kan det vara bra att själv notera att det kan ha kommit senare rapporter, epidemiologisk data eller annan information som du kan behöva inhämta.