Klienten formulerar förändringsargument

Även om en klient vet att levnadsvanorna kan vara skadliga för hälsan kan det vara svårt att ändra beteendet eftersom denne upplever positiva effekter i nuläget. Konsekvenserna kan vara positiva på kort sikt, men blir negativa på längre sikt. Det gäller ofta till exempel tobaksbruk. Fysisk aktivitet skiljer sig oftast från andra beteendeförändringar då en vana läggs till, något som får positiva effekter även på kort sikt.

Det gäller för dig som rådgivare att hjälpa klienten att själv formulera sina argument för en förändring av levnadsvanorna. När klienten upplever att vinsterna med att ändra beteende är större än förlusterna så ökar chansen att denne försöker göra förändringen.

Att genomföra en förändring med målsättning att endast slippa negativa konsekvenser av ett beteende är svårt. Chansen att lyckas ökar avsevärt om man kan se vilka vinster man kan uppnå. För dig som rådgivare gäller det att få klienten att utforska och förstå vad som är viktigt och värdefullt för just denne.

Att försöka sig på att argumentera för förändring med en klient som är ambivalent får ofta motsatt effekt. Om du som rådgivare lägger fram alla goda skäl till förändrade levnadsvanor så kommer den ambivalenta klienten att lägga fram alla skäl till att inte göra förändringen. Det här är en fälla som är viktig att undvika eftersom klienten då får "slipa" sina argument mot förändring. En person som känner sig ambivalent vill bli bekräftad i detta tillstånd och få veta att det är normalt.

Tänk på något exempel från ditt eget liv där du har varit ambivalent i en fråga och där du utsatts för intensiv och ensidig propaganda för den ena sidan. Vad händer med dig då?

Ändra beteende

Ett ambivalenskors kan användas för att utforska ambivalensen. Tänk på att skriva en tydlig rubrik över korset och beskriva de två sidorna konkret. Du ser ett exempel här.

Ambivalens

I det översta vänstra fältet fyller klienten i de fördelar hon kan se med nuläget, alltså med att inte genomföra någon förändring. I det nedre vänstra fältet skriver klienten ned de negativa sidorna med nuläget, att fortsätta som tidigare och inte ändra beteendet.

Klienten fortsätter därefter att utforska de negativa sidorna med en tänkt förändring. Det kan handla om farhågor eller en rädsla för att sakna något. Klienten avslutar med att beskriva de positiva sidorna med att faktiskt genomföra den tänkta förändringen.

Hjälp klienten att tänka på såväl kortsiktiga som långsiktiga konsekvenser. Det kan vara till god hjälp att dela in bilden i åtta rutor, med kort och lång sikt som separata fält.

Rådgivarens uppgift är att bekräfta de olika sidorna, att sammanfatta ambivalensen i båda alternativen samt att reflektera och därigenom förstärka det som talar för en förändring, alltså det klienten beskriver under nackdelar med nuläget och fördelar med en tänkt förändring.

Genomför utforskningen i ambivalenskorset genom att i tur och ordning fråga om:

  • Fördelar med nuläget
  • Vad som är mindre bra med nuläget
  • Farhågor om vad som kan komma att saknas vid den tänkta förändringen
  • Fördelar med den tänkta förändringen

Sammanfatta först det som talar mot förändring och sedan det som talar för ett förändrat beteende.

"Så du tycker om att äta gott, du är road av mat på många sätt, och kan vara lite orolig för att det skulle kunna bli svårt i sällskapslivet om du tänker mer på vad du äter. Samtidigt känner du att det är tyngre att gå uppför trappor, ditt blodtryck ligger lite i överkant och du längtar att komma i dina kläder på ett bekvämt sätt och känna dig piggare".

En hammare är bra när man ska slå in en spik, men inte för att skruva i en skruv. På samma sätt kan ambivalensutforskning vara till hjälp för en person som är ambivalent. Om en person ännu inte upplever någon ambivalens, inte har någon tanke på förändring kan dock effekten bli en lång rad argument mot förändring. På samma sätt är det inte heller till hjälp för en person som har fattat ett beslut om att göra en förändring, och som behöver stöd med planering.