Det är alltså viktigt för rådgivaren att lägga märke till förändringsprat, dvs. uttalanden som leder mot en positiv förändring. Ofta har vi lätt att uppfatta
motståndet i ett samtal, medan förändringsprat kan gå rådgivaren förbi. För att kunna uppmärksamma och reflektera förändringsprat kan det underlätta att se de olika valörerna i dessa uttalanden.

Det finns flera sätt att beskriva förändringsprat. Det vanligaste förekommande de senaste åren är:

Förberedande förändringsprat

 • Desire: jag önskar att jag . . .
 • Ability: jag tror att jag skulle klara att . . .
 • Reasons: det finns flera skäl . . .
 • Need: jag behöver . . .

"Göra-prat"

 • Commitment: nu ska jag . . .
 • Activation: ett sätt kunde vara att . . .
 • Taking steps: jag har prövat att . . .

En annan kategorisering är den som finns i "Motivational Interviewing" (andra utgåvan).

Nackdelar med nuläget:

 • Det är klart att jag oroar mig för min hälsa...
 • Jag orkar inte ha det så här...

Fördelar med förändring:

 • Jag skulle kanske slippa ta tabletter mot magkatarren om jag drack mindre...
 • Jag kommer att sova bättre och bli piggare om jag ändrar mina vanor...

Optimism om förändring:

 • Jag brukar klara av att genomföra det jag bestämt mig för...
 • Jag har dragit ned förut, så det skall väl gå nu också...

Avsikt att förändra:

 • Jag vet att jag kommer genomföra det här...
 • Det känns bra, jag ser nästan fram emot att ta itu med det här...

När klienten åtar sig att göra något eller tar steg mot förändringen är det viktigt att uppmärksamma detta. Dessa, ibland små, förändringsförsök kan ytterligare stärka motivationen.

När rådgivaren reflekterar förändringsprat får klienten höra sitt uttalande en gång till, vilket förstärker yttrandet och lockar ofta fram mer förändringsprat.

K: Det skulle vara jätteskönt att vakna utvilad på helgerna och slippa må dåligt.
R: Du vill må bra och känna dig tillfreds med dig själv.
K: ja, jag vet ju att jag mår mycket bättre om jag inte dricker så mycket på helgerna.
R: Du vet vad du behöver göra för att må bra.
K: Ja det handlar ju bara om att dra ned lite och ha lite koll, kanske bara dricka ett par glas rödvin till middagen och sedan dricka något alkoholfritt resten av kvällen.
R: Du vill göra något åt detta nu.

Rådgivaren kan använda öppna frågor för att utforska och locka fram förändringsprat. Dessa kan handla om viljan att göra en förändring och tilltron till förmågan att genomföra den.

Två exempel:

 • Hur viktigt är det för dig att ...?
 • Om du bestämmer dig för att ... hur säker är du på din förmåga att kunna klara det?

Rådgivaren kan i dessa sammanhang också använda skalor där patienten får möjlighet att skatta sin egen förändringsbenägenhet.

Exempel:

Hur viktigt är det för dig att ändra dina vanor på en skala från 0 till 10, där 0 står för inte alls viktigt och 10 för att det är mycket viktigt?
Om du bestämmer dig, hur säker är du på din förmåga att kunna klara det på en skala från 0 till 10, där 0 står för ingen tilltro alls och 10 för stor tilltro?

Rådgivaren kan utforska vidare och locka fram förändringsprat genom att fråga:

Hur kommer det sig att du säger just den siffran och inte 0?
Vad skulle kunna få dig att säga en högre siffra?

Yttranden som stärker status quo

Det är lätt hänt att rådgivaren backar och resignerar när yttranden som stärker status quo kommer. Med hjälp av bekräftelser, öppna frågor, reflektioner och omformuleringar/omtolkningar kan vi svara på dessa uttalanden och ge klienten en möjlighet att komma närmare en förändring.

Förstärk och locka fram förändringsprat

 • Reflektera
 • Sammanfatta
 • Bekräfta, uppmuntra och stötta
 • Fråga efter exempel på tidigare framgångar
 • Fortsätta utforska: fler anledningar, fler goda exempel, etc.
 • Använd skalfrågor