Klienten kan komma att behöva nya användbara strategier för att t.ex. hantera saknaden av det tidigare beteendet eller för att hantera högrisksituationer. För att stötta handling kan klientens nätverk få en viktig roll. Att berätta för andra om en tänkt förändring ger beslutet en särskild tyngd.

Huvudfokus i Motiverande samtal (MI) är att lösa ambivalensen och komma till ett beslut om förändring, så när det gäller planläggning och genomförande av förändringen kan rådgivaren behöva komplettera med annan kunskap.

Som rådgivare finns det några risker att vara observant på när klienten befinner sig i denna fas:

 • Underskatta ambivalensen - den finns alltid kvar.
 • Överdosera - lägga upp en plan som klienten inte orkar med.
 • Otillräcklig styrning - klienten står och stampar och kommer inte till skott.

Nyckelfrågor lockar fram vad klienten vill göra och är alltid öppna. Använd reflektivt lyssnande och se till att klientens förändringsyttranden stärks genom reflektioner och sammanfattningar.

 • Vilka hinder och svårigheter behöver du hantera?
 • Hur skall du gå tillväga?
 • Vad är ditt mål? Hur vet du att du har nått dit?
 • Vilken hjälp behöver du?
 • Vilka personer i din närhet behöver få reda på ditt beslut?

Förändringsplan

En plan kan vara till hjälp när det är dags att ta itu med förändringen. Rådgivaren kan hjälpa klienten med en struktur för vad som bör ingå i planen.

Sätta mål

Vilket är målet med klientens förändring? Använd SMART för att sätta mål:

 • Specifikt - Att styrketräna två gånger per vecka.
 • Mätbart - En tydlig beskrivning av målet.
 • Acceptabelt - Klienten har tolkningsföreträde.
 • Realistiskt - Bedöm realismen: "Hur pass säker känner du dig på att klara det här?" "Vad kommer det att få för konsekvenser om du gör det här?"
 • Tidsbestämt - Det är bra att ha en eller flera bestämda tidpunkter då man följer upp och ser hur det går.
 • Vad behövs för att nå målet?
 • Vad är ditt nästa steg?

Vad finns det för olika metoder för att nå målet?

Utgå från klientens inneboende resurser och naturliga sociala stöd. En "brainstorming" kan vara effektiv för att få fram alternativa vägar. Resultatet kan bli en meny av val, där klienten väljer de som känns rätt.

Kom fram till en plan

Följande frågeställningar kan vara till hjälp när en förändringsplan ska formuleras:

 • Vilka är dina viktigaste skäl för att göra förändringen?Vilka är dina viktigaste förändringsmål?Hur tänker du göra för att nå målen?Hur kan du möta hinder och fallgropar som skulle kunna dyka upp?Vilka personer kan hjälpa dig och med vad?Hur ser resultatet ut när du har lyckats?

Locka fram åtaganden

Vad skulle du vilja göra?

Undvik att pressa fram åtaganden. Att berätta för andra om planen stärker förändringsviljan.