Innan informationen ges, kan det vara klokt att fundera på:

  • Går det att locka fram klientens egna idéer och kunskap om det här?
  • Är informationen viktig för klienten i den situation hon är just nu?
  • Kommer det att öka motivation till förändring?

Exempel

Är det OK om jag berättar för dig om sambandet mellan den här diagnosen och
alkohol/rökning/fysisk aktivitet/matvanor?

Tänk på att presentera informationen på ett neutralt sätt med respekt för patientens autonomi.

Fyra steg att följa

Följande fyra steg kan vara bra att tänka på när du ska ge information:

1. Inledning

Presentera ämnet och be om lov.
R: Alkohol kan påverka blodtrycket, är det okay om vi pratar om det?
K: Ja, det kan ju vara viktigt för mig.

2. Utforska kunskap

Vad vet patienten om ämnet?
R: Vad vet du om alkoholens inverkan på blodtrycket?
K: Jag tänker på att man brukar bli varm när man dricker alkohol. Det kanske har med blodtrycket att göra och så...
R: Så det är en sak du har funderat på. Är det nåt mer?
K: Nej, jag har nog inte tänkt så mycket på det.

3. Ge information

Ge saklig och neutral information, som är relevant för just denna klient.
R: Som du själv lagt märke till så blir du varm .... Det som också kan vara viktigt att veta är .... En måttlig alkoholkonsumtion påverkar inte blodtrycket. Men så fort man kommer upp i lite mer ungefär en halv flaska vin eller två starköl, så har alkoholen en åtstramande effekt på blodkärlen. Det är ungefär som när du klämmer åt en trädgårdsslang då blir det ett högre tryck på vattenstrålen.

4. Utforska

Hur upplever klienten det som berättats?
R: Hur ser du på det här? Vilken betydelse har detta för dig?
K: Ja, det här är något jag måste fundera på. Jag kanske får överväga att ändra mina alkoholvanor och dricka lite mindre.