Empati

Empati, vår förmåga att förstå och se situationen ur den andres perspektiv, är viktig för hur vi lyckas i vår professionella roll som rådgivare. Att visa empati är grundläggande i Motiverande samtal.

Empatin förmedlas genom reflektivt lyssnande och sammanfattningar som tydliggör, bekräftar och fördjupar förståelsen av klientens egna erfarenheter.

Om metaforen för Motiverande samtal är en dans, där ett par tillsammans tar sig runt på dansgolvet, så kan rådgivarens användning av kommunikationsfärdigheterna beskrivas som melodin med rytmen: Öppen fråga, reflektion, reflektion, reflektion, sammanfattning, öppen fråga reflektion etc.