Rådgivaren och klienten gör gemensamt upp en meny och klienten prioriterar ordningen av de områden som ska tas upp. Meny - Agenda är till stor hjälp, såväl för att begränsa som för att få struktur i ett samtal. Den kan också vidga och föra in nya perspektiv i en situation där klienten beskriver en snäv problembild med få lösningar.

Rådgivaren kan sammanfatta de problemområden eller ämnen som är aktuella att utforska vidare och låta klienten avgöra vilket av dem man ska tala vidare om.

Ett exempel

Ett sätt att göra en agenda kan vara att ha ett arbetsblad med livsstilsfaktorer som påverkar hälsan, till exempel rökning, alkoholvanor, motionsvanor, övervikt, kostvanor och stress. På bladet skall även finnas tomma fält, där klienten kan lägga till andra faktorer som denne anser har betydelse. Nedan beskrivs ett samtal som utgår från en färdig meny.

Steg 1

Rådgivaren introducerar menyn: Det finns mycket i vår livsstil som kan påverka blodtrycket, till exempel stress, motionsvanor eller övervikt och det kan också hänga ihop med alkohol och tobak. Vilka tror du skulle kunna inverka på dig?

Steg 2

Klienten får resonera sig fram med utgångspunkt från menyn och välja ett antal viktiga faktorer.

Steg 3

Rådgivaren: Finns det några andra faktorer än de som står på menyn som du tror kan ha betydelse för din hälsa?

Steg 4

Klienten får möjlighet att lägga till områden till menyn som är av betydelse för honom/henne.

Steg 5

Rådgivaren: Du har valt flera faktorer ser jag. Vad vill du att vi börjar med i dag?

Steg 6

Rådgivaren och klienten gör en agenda för samtalet utifrån klientens prioriteringar. Om det behövs fler områden, utöver det mest angelägna, blir det lätt att förhandla fram en agenda till kommande möten.

Att arbeta med agenda eller dagordning är exempel på klientcentrerad hållning i MI. Med detta arbetssätt visar rådgivaren intresse av klientens egen syn på saken. Att få göra egna val och få kontroll över samtalet förebygger motstånd.

Strategin med Meny - Agenda är även användbar när samtalet berör flera olika problem eller då flera olika förändringar kan vara aktuella. Att göra en agenda bidrar till att skapa ett samarbetsklimat, vilket kan vara av särskilt värde för att, under korta konsultationer, ta vara på tiden på ett effektivt sätt.