Se filmen här

klicka här för att se filmen

Kodningsprotokoll

Snusande mamman - beteendeskattningar (PDF, 120 kB)

Snusande mamman - exempel på övergripande skattningar (PDF, 119 kB)

Snusande mamman - MITI-protokoll (PDF, 165 kB)

Snusande mamman - okodad (PDF, 108 kB)