Se filmen här

Klicka här för att se filmen

Kodningsprotokoll

Beteendeskattningar (PDF, 119 kB)

Övergripande skattningar, exempel (PDF, 118 kB)

Kodning av behandlares yttranden i motiverande samtal (MITI 3.0) (PDF, 166 kB)

Killen i baren - okodad (PDF, 113 kB)