Publicerad 15 november 2018

Vanliga begrepp om spelproblem

Inom området spel om pengar förekommer många olika begrepp. Här presenterar vi några av de vanligaste och mest centrala begreppen för spelproblem.

Vilka begrepp används inom området problem med spel om pengar

Det finns många olika begrepp som beskriver svårigheten att sluta spela om pengar trots att spelandet orsakar negativa konsekvenser.

Spelproblem - ett samlingsbegrepp

Folkhälsomyndigheten använder spelproblem som ett samlingsbegrepp för att beskriva de negativa sociala, ekonomiska och hälsomässiga konsekvenserna som spel om pengar kan orsaka, oavsett omfattning. Begreppet spelproblem innefattar i det här sammanhanget allt från enstaka negativa konsekvenser till många allvarliga problem på flera områden. Begreppet spelproblem är även ett specifikt mått i bedömningsinstrumentet PGSI, Problem Gambling Severity Index som beskrivs nedan.

ordmoln

När vi presenterar specifika siffror och statistik använder vi de begrepp som används i de aktuella mätningarna. Här presenterar vi några vanliga begrepp som används i olika mätinstrument.

Begrepp

 • Spelproblem

  spelprevention.se har vi valt att använda begreppet spelproblem som ett samlingsbegrepp. Spelproblem är dock ett specifikt mått enligt bedömningsinstrumentet PGSI, Problem Gambling Severity Index. Där fungerar spelproblem som ett mått för så allvarliga problem att det troligen rör sig om ett beroendeliknande tillstånd. Spelproblem enligt PGSI används i sällsynta fall vid redovisning av resultat från befolkningsstudien Swedish longitudinal gambling study, Swelogs. I dessa fall beskriver vi detta.

 • Problemspelande

  Begreppet problemspelande är en sammanslagning av de två specifika måtten "förhöjd risk för spelproblem" samt "spelproblem" i bedömningsinstrumentet PGSI. Problemspelande förekommer ofta som begrepp vid redovisning av resultat från befolkningsstudien Swelogs. Begreppet problemspelande används även som ett specifikt mått i diagnosinstrumentet NODS (NORC DSM-IV Screen for Gambling Problems) för att beskriva relativt allvarliga spelproblem, dock inte så allvarliga att det kan handla om ett spelberoende.

 • Spelberoende

  Spelberoende används i diagnossystemet ICD-11 (International Classification of Diseases). Spelberoende betyder att spelproblemen är så allvarliga att det kan handla om ett kliniskt beroende.

 • Spelmissbruk

  Spelmissbruk används som begrepp i bland annat Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Spelmissbruk är inget specifikt mått och kan uppfattas som mildare än spelberoende. Ofta syftar missbruk på de negativa sociala konsekvenserna för en individ medan beroende beskriver de negativa biologiska och medicinska aspekterna.

 • Riskabelt spelande

  Riskabelt spelande är ett begrepp som används i den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor. Begreppet innefattar spelande som medför en eller flera negativa konsekvenser.

 • Riskabla spelvanor

  Mellan 2004 och 2013 användes begreppet riskabla spelvanor istället för riskabelt spelande i den nationella folkhälsoenkäten (se begreppsförklaring ovan). Begreppet riskabla spelvanor används även som ett specifikt mått i diagnosinstrumentet NODS för att beskriva lindriga spelproblem.

 • Hasardspelsyndrom

  Begreppet används i diagnosmanualen DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders). Hasardspelsyndrom betyder att spelproblemen är så allvarliga att det kan handla om ett kliniskt beroende.

 • Överdrivet spelande

  Används inom folkhälsopolitikens målområde för alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar. Målet för området spel om pengar är att minska skadeverkningar av överdrivet spelande. Som indikatorer för överdrivet spelade ingår förutom spelproblem även indikatorn spelande bland barn och unga som inte har åldern inne för att få spela.