Uppdaterad 3 januari 2019

Arenor för förebyggande arbete inom spel om pengar

På vissa arenor i samhället kan det vara extra relevant att arbeta förebyggande med spelproblem. Exempel på sådana arenor är skolan, arbetsplatsen och föreningslivet.

Det förebyggande arbetet kan göras på olika nivåer i samhället, som lokal, regional och nationell. Insatserna kan också vara riktade till hela befolkningen (universella), till riskgrupper (selektiva) eller vara mer individuellt anpassade (indikerade).

Arbetet utifrån arenor kan innebära att åtgärderna rör sig på flera nivåer. Vi kan ta föreningslivet som exempel, där idrottsrörelsen är en tydlig arena. Här kan insatserna mot spelproblem innebära en bred ansats mot alla i föreningen eller mot vissa riskgrupper. Arbetet kan bedrivas både på den lokala nivån i föreningen och nationellt, till exempel via insatser inom Riksidrottsförbundet.

Det finns också andra arenor förutom dem vi tar upp här, som kan vara relevanta för det spelförebyggande arbetet.