Uppdaterad 3 januari 2019

Föreningslivet som spelförebyggande arena

Föreningslivet i Sverige omfattar områden som politik, idrott, religion och livsstil. Det spelförebyggande arbetet är olika relevant i olika föreningar. Därför är det viktigt att kartlägga behovet i sin förening.

Vikten av att förebygga spelproblem i föreningar skiftar beroende på

  • vad det är för förening
  • vilka sociodemografiska grupper som är aktiva i föreningen
  • vilken roll spel om pengar har för medlemmarna och aktiviteterna.

Det är viktigt att kartlägga behovet av spelförebyggande arbete i sin verksamhet. Här tar vi upp idrottsrörelsen som förebyggande arena. Det beror på att spel om pengar och spelproblem är vanliga i delar av idrottsrörelsen.

Vi presenterar även de organisationer som får statsbidrag enligt förordning SFS 2015:456. Dessa idéburna organisationer arbetar förebyggande för att minska skadeverkningarna av överdrivet spelande om pengar. Organisationerna kan exempelvis arbeta med kamratstöd och med att förebygga spelproblem.

Föreningarnas roll i samhället

Både ekonomiska och idéburna föreningar ingår i och skapar vår vardag. De har också en viktig roll som politisk resurs: de bistår och organiserar medborgarna utifrån deras intressen och vilja att förändra samhället.

Föreningslivet fungerar som en mötesplats där medborgarna kan utveckla sin kompetens och vana att samarbeta med andra, och ge och ta förtroende i sociala relationer.

Föreningar kan finnas inom dessa områden

  • politik och solidaritet, till exempel politiska partier, miljöorganisationer, lokala aktionsgrupper, fredsföreningar, hjälporganisationer
  • intressen, till exempel föräldraföreningar, fackföreningar, pensionärsföreningar, konsumentkooperativ, studentkårer, invandrarföreningar, handikapporganisationer
  • religion
  • livsstil, till exempel kulturföreningar, friluftsföreningar, idrottsföreningar, supporterföreningar.