Uppdaterad 3 januari 2019

Organisationer med spelproblem i fokus kan få stöd

Organisationer har en viktig roll i att komplettera statens, regionernas och kommunernas spelförebyggande insatser. De kan arbeta med utbildning, opinionsbildning och socialt stöd. Organisationerna kan få statsbidrag för sitt arbete.

Organisationer som arbetar förebyggande för att minska skadeverkningarna av överdrivet spelande om pengar, kan få statsbidrag enligt förordning SFS 2015:456. Förordningen anger att ideella organisationer som har årsmöteshandlingar för 2 år och som arbetar spelpreventivt, kan ansöka och få stöd för sin verksamhet. Organisationerna ska vara rikstäckande eller ha en verksamhet av riksintresse. De ska inte ha några kopplingar till spelbolag.

Ansökan är öppen för att söka organisationsbidrag för 2020, läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats. Ansökan ska vara Folkhälsomyndigheten tillhanda senast 30 september 2019.

År 2019 fick tre organisationer statsbidrag:

Förutom dessa organisationer finns andra mer lokala föreningar, som jobbar med förebyggande arbete kring spel. Det finns också kamratstödjande föreningar inom GA-rörelsen (Gamblers Anonymous), som inte tar emot statsbidrag.

Läs mer

Organisationsbidrag för förebyggande arbete inom området spel om pengar 2020 
Intervju med Spelberoendes riksförbund om att problem med spel om pengar skrivs in i socialtjänstlagen