Uppdaterad 3 januari 2019

Lokal nivå

Den lokala nivån är viktig i det förebyggande arbetet. Kommunerna har ett ansvar att förebygga spelproblem enligt socialtjänstlagen.

Spelproblem går att förebygga

Kommunerna ska förebygga och motverka spelmissbruk, på samma sätt som missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel. Kommunerna ska även aktivt motverka att barn och unga spelar om pengar. Kommunerna ska samarbeta med regioner om personer med spelproblem.

Länsstyrelserna ska stödja kommunerna och regionerna i arbetet med att förebygga och motverka spelmissbruk.

Ett lokalt förebyggande arbete behövs

Den lokala nivån i det förebyggande arbetet är viktig. Globalt och nationellt sätts ramar som påverkar den lokala nivån, till exempel för tillgängligheten till spel. Men det är på lokal nivå vi arbetar, går i skola, söker stöd och vård, är aktiva i föreningsliv och möter varandra. Det är i vår vardag vi möter spelutbudet och spelar, oavsett om det är på travbanan, i bingohallen, hos spelombudet, på kasinot, hemma hos vänner eller på internet.

Tre kvinnor som sitter i en soffa och samtalar
Foto: Scandinav bildbyrå

Den lokala nivån bidrar till att skapa förutsättningar för en god folkhälsa. Det handlar om exempelvis ekonomisk trygghet, bra uppväxtvillkor och att elever lämnar skolan med godkända betyg.

För att kommunerna ska rikta de spelförebyggande åtgärderna rätt, behöver de kartlägga behovet och anpassa det till de lokala förutsättningarna. Här kan Snabbguiden för drogförebyggande arbete och sidan Utveckla förebyggande metoder vara ett stöd. Utgå också från statistiken över hur spelandet är fördelat över landet. Gör egna kartläggningar.

Exempel på lokala åtgärder och arenor

Det lokalt förebyggande arbetet kan

  • skapa spelfria zoner där barn vistas, och bidra till att barn och unga inte spelar om pengar
  • tidigt upptäcka tecken på spelproblem inom olika verksamheter, och vidta åtgärder för att förebygga att de förvärras
  • bedöma om utbudet av spel är rimligt i förhållande till befolkningen, och om spelen är placerade på ett acceptabelt sätt i miljön (kommunen kan lämna synpunkter på utplaceringen av spelmaskiner till Spelinspektionen)
  • samordna det förebyggande arbetet om spelproblem med annat förebyggande arbete, till exempel alkohol
  • stödja idéburna organisationer och andra aktörer på lokal nivå, som kan bidra i arbetet.

På den lokala nivån finns också många arenor för det förebyggande arbetet, exempelvis

På sidan Evidens för spelförebyggande metoder hittar du information om vilket vetenskapligt stöd som finns för olika metoder. Läs också om hur vi kan utveckla förebyggande metoder.

Läs mer

Metoder att förebygga spelproblem. En systematisk litteraturöversikt 
Socialtjänstlagen
Utredning och bedömning på kunskapsguiden.se

Stödlinjen hjälper

Stödlinjen ger råd och stöd till personer som spelar, och deras närstående. Hit kan du ringa anonymt. Du kan också chatta eller mejla.

Även du som jobbar med spelproblem kan vända dig till Stödlinjen.