Uppdaterad 28 februari 2019

Fas 2. Resursbedömning

Det är viktigt att bedöma de resurser som finns, i form av exempelvis stöd och personal. Kartläggningen och analysen i Fas 1 visar vilka mål som åtgärden ska sträva mot, medan resursbedömningen visar om åtgärden är rimlig.

Ladda ner checklista

 Ladda ner en checklista för stöd i planeringen av det spelförebyggande arbetet.

Följande steg ingår i Fas 2:

  1. Bedöm tillgängliga resurser
  2. Bedöm interna förutsättningar                                                               

1. Bedöm tillgängliga resurser

En förebyggande åtgärd kan bara lyckas om målgruppen, lokalsamhället och andra relevanta aktörer är redo att engagera sig. De kan antingen delta i eller stödja åtgärdens genomförande. Det handlar om att beskriva behovet av att bedöma och överväga eventuellt motstånd och stöd.  

2. Bedöm interna förutsättningar

Åtgärden kan bara genomföras om det finns personal, finansiering och andra resurser tillgängliga. 

Fas 2. Resursbedömning
MomentUppfylltÅtgärderNär
1. Bedöma tillgängliga resurser      
2. Bedöma interna förutsättningar      

Denna fas kan också genomföras före Fas 1. Kartläggning och analys, eller parallellt med den.