Uppdaterad 29 juni 2018

Modeller och teorier

I det förebyggande arbetet finns olika modeller och teorier om förebyggande åtgärder som riktar sig till individer och till lokalsamhället. Dessa modeller och teorier är övergripande och används inom andra områden, till exempel alkohol och tobaksområdet, och kan vara aktuella för det spelförebyggande arbetet.

Modeller som riktar sig till individer:

  • Health belief model
  • Theory of reasoned action
  • Social learning theory
  • Teorier om self-efficacy.

Modeller som riktar sig till lokalsamhället:

  • Community development/mobilisation
  • Social planning
  • Diffusion of innovation.

Det finns flera andra modeller och teorier för att planera åtgärder, som HELPSAM (Health Promotion Strategy Analysis Model); PRECEDE, Ewles & Simnett planning model, Brachts 5-stegs modell, SESAME (Supportive EnvironmentS Action ModEl) och hälsokonsekvensbedömningar (HKB).

Oavsett vilka övergripande modeller som används bör folkhälsoperspektivet i form av att minska ojämlikhet i hälsa finnas med.