Uppdaterad 13 augusti 2019

Modeller och teorier

Det finns olika modeller och teorier om förebyggande åtgärder som riktar sig till individer eller lokalsamhället. Modellerna och teorierna används inom andra områden, till exempel alkohol och tobak, men kan även vara aktuella för det spelförebyggande arbetet.

Oavsett vilka modeller ni använder, bör folkhälsoperspektivet i form av att minska ojämlikhet i hälsa finnas med.

Modeller som riktar sig till individer

 • Health belief model
 • Theory of reasoned action
 • Social learning theory
 • teorier om self-efficacy.

Modeller som riktar sig till lokalsamhället

 • Community development/mobilisation
 • Social planning
 • Diffusion of innovation.

Andra modeller och teorier för att planera åtgärder

 • HELPSAM (Health Promotion Strategy Analysis Model)
 • PRECEDE
 • Ewles & Simnett planning model
 • Brachts 5-stegsmodell
 • SESAME (Supportive Environments Action Model)
 • hälsokonsekvensbedömningar (HKB). 

Läs mer

Health education: theoretical concepts, effective strategies and core competencies 
Hälsa i olika grupper