Uppdaterad 28 februari 2019

Fas 4. Utformning av befintliga åtgärder

Här får du vägledning i att välja och anpassa en befintlig åtgärd, det vill säga en åtgärd som har utvecklats av någon annan och som redan används.

Ladda ner checklista

 Ladda ner en checklista för stöd i planeringen av det spelförebyggande arbetet.

Följande steg ingår i Fas 4:

  1. Projektera för kvalitet och effektivitet 
  2. Välja en befintlig åtgärd
  3. Anpassa åtgärden efter målgruppen
  4. Planera slutliga utvärderingar           

1. Projektera för kvalitet och effektivitet

För att uppnå de fastställda målen på medellång och kort sikt är det viktigt att arbeta strategiskt med att säkerställa implementeringen av åtgärder med vetenskapligt stöd. 

2. Välja en befintlig åtgärd

Titta på flera faktorer för att säkerställa att åtgärden är relevant, och att den tillgodoser målgruppens behov. Anpassa sedan implementeringen efter er specifika situation.

3. Anpassa åtgärden efter målgruppen

Åtgärden kan skräddarsys, men utformningen bör tillåta viss flexibilitet. Då kan praktiker anpassa åtgärden under genomförandet, utan att behöva avvika från den ursprungliga planen. Se samtidigt till att ni bevarar åtgärdens kärnkomponenter.

4. Planera slutliga utvärderingar

Planera slutliga utvärderingar av processen och resultatet. Vilken utvärderingstyp är lämplig för åtgärden, och vilka indikatorer överensstämmer med målen på medellång och kort sikt? Bestäm vilka uppgifter som ska samlas in och hur. Om ni planerar en resultatutvärdering, bör ni göra en studiedesign.

Fas 4. Utformning av befintliga åtgärder
MomentUppfylltÅtgärderNär
1. Projektera för kvalitet och effektivitet      
2. Välja en befintlig åtgärd      
3. Anpassa åtgärden efter målgruppen      
4. Planera slutliga utvärderingar      

Den här fasen kan genomföras samtidigt som Fas 5. Ledning och mobilisering av resurser.