Uppdaterad 28 februari 2019

Fas 6. Genomförande och uppföljning

Nu omsätts planerna i praktiken. Börja gärna med en pilotåtgärd. När ni sedan genomför åtgärden i större skala, dokumentera och följ upp genomförandet. Justera om det behövs.

Ladda ner checklista

 Ladda ner en checklista för stöd i planeringen av det spelförebyggande arbetet.

Följande steg ingår i Fas 6:

  1. Genomför en pilotinsats
  2. Genomför åtgärden
  3. Följ upp genomförandet
  4. Justera genomförandet 

1. Genomför en pilotinsats

I vissa fall måste åtgärden först testas genom att vi genomför den i en mindre skala. En sådan pilotåtgärd hjälper till att identifiera praktiska svårigheter som inte förutsågs under planeringsfasen.  

2. Genomför åtgärden

Genomför åtgärden enligt projektplanen. Genomförandet måste samtidigt vara flexibelt för att kunna hantera problem eller nya prioriteringar som dyker upp.

Hitta balansen mellan projektplanen och ändrade förutsättningar, genom att dokumentera genomförandet, stämma av mot projektplanen och justera det som behövs. 

3. Följ upp genomförandet

Dokumentera genomförandet, inklusive oväntade händelser, avvikelser och misslyckanden. Dokumentationen gör det lättare att senare utvärdera och rapportera om åtgärden. 

Resultat- och processdata samlas in och analyseras med jämna mellanrum under genomförandets gång. Genomförandet och andra aspekter kring åtgärden jämförs med vad som beskrivs i projektplanen.

Uppföljningen säkerställer att genomförandet är av hög kvalitet. Den gör också att ni kan förbättra era metoder, genom att identifiera och hantera ändrade krav.

4. Justera genomförandet

Genomförandet måste vara flexibelt för att kunna hantera problem eller nya prioriteringar som dyker upp. Justera genomförandet efter utfallet från uppföljningen, om det behövs. Alla justeringar ska vara välmotiverade och så små som möjligt. Dokumentera och utvärdera även justeringarna.

Fas 6. Genomförande och uppföljning
MomentUppfylltÅtgärderNär
1. Genomför en pilotinsats      
2. Genomför åtgärden      
3. Följa upp genomförandet      
4. Justera genomförandet