Uppdaterad 6 augusti 2020

Fas 7. Uppföljning och utvärdering

Gör en slutlig utvärdering för att bedöma åtgärdens resultat och genomförande.

Ladda ner checklista

Ladda ner checklista för spelförebyggande åtgärder för stöd i planeringen av det spelförebyggande arbetet.

Gå igenom denna fas tillsammans med steg 4.4 Planera slutliga utvärderingar, och 6.3 Följ upp genomförandet. Det belyser hur ni samlar in relevant information under genomförandet. 

Följande steg ingår i Fas 7:

  1. Genomför en resultatutvärdering
  2. Genomför en processutvärdering      

1. Genomför en resultatutvärdering

Redovisa alla resultat enligt de indikatorer för utvärdering som ni bestämt i planeringsfaserna. Beroende på åtgärdens omfattning och forskningsdesignen, kan ni utföra statistiska analyser för att bestämma hur effektivt åtgärden når era mål. Förklara orsakssamband i en effektutvärdering, om det går.

2. Genomför en processutvärdering

Dokumentera processen, alltså det som hände medan åtgärden genomfördes. Beskriv också utfall som

  • åtgärdens räckvidd och täckning
  • deltagarnas acceptans
  • användningen av resurser
  • om åtgärden genomförts enligt projektplanen. 

Analysera och tolka resultatutvärderingen och processutvärderingen samtidigt. På så sätt får ni veta om åtgärden har genomförts på ett framgångsrikt sätt. Exempel på uppföljning är Folkhälsomyndighetens nationella uppföljningssystem med indikatorer kopplade till ANDT-strategin.

Du kan också använda mätinstrument för spelproblem för att följa upp förebyggande åtgärder.

Fas 7. Uppföljning och utvärdering
MomentUppfylltÅtgärderNär
1. Genomför en resultatutvärdering      
2. Genomför en processutvärdering