Uppdaterad 28 februari 2019

Fas 8. Förbättring och spridning

I den sista fasen fokuserar ni på framtiden: bör åtgärden fortsätta och i så fall i vilken form? Genom att sprida information om åtgärden, främjar nu fortsätt stöd och låter andra lära av erfarenheterna. Gör en slutrapport.

Ladda ner checklista

 Ladda ner en checklista för stöd i planeringen av det spelförebyggande arbetet.

Följande steg ingår i Fas 8:

  1. Fastställ om åtgärden bör upprätthållas
  2. Sprid information om åtgärden
  3. Sammanställ och dokumentera                                                               

Den här fasen kan bli början på en ny cykel som syftar till att förbättra och utveckla den befintliga åtgärden ytterligare.           

1. Fastställ om åtgärden bör upprätthållas

Den slutliga utvärderingen kan visa om det är värt att fortsätta med åtgärden eller inte. Om ni bedömer att åtgärden bör fortsätta behöver ni specificera hur den ska genomföras och följas upp. 

2. Sprid information om åtgärden

Att sprida information om åtgärden kan främja fortsatt stöd från de berörda aktörerna om åtgärden ska förlängas. Tillgängliggör gärna material och annan relevant information, till exempel om kostnader. Då blir det lättare för andra att genomföra samma åtgärd.

3. Sammanställ och dokumentera

Sammanställ en slutrapport, som sammanfattar dokumentationen ni har gjort under tidigare faser. Beskriv åtgärdens omfattning och aktiviteter, samt resultaten från de slutliga utvärderingarna.

Fas 8. Förbättring och spridning
MomentUppfylltÅtgärderNär
1. Fastställ om åtgärden bör upprätthållas      
2. Sprid information om åtgärden      
3. Sammanställ och dokumentera