Erfarenhet visar att det går att förebygga spelproblem. Däremot har få åtgärder utvärderats. Det gör att vi kan behöva prova etablerade metoder från närliggande områden, till exempel metoder för att förebygga alkoholproblem. Ett förebyggande arbete förutsätter att vi kartlägger och analyserar, bedömer resurser och genomför och följer upp projekt.

För dig som arbetar förebyggande

De här sidorna vänder sig till dig som beslutar om, utvecklar och analyserar förebyggande åtgärder på lokal, regional och nationell nivå. Du kan arbeta på en myndighet, inom hälso- och sjukvård, på ett spelbolag eller i en ideell förening, till exempel inom idrottsrörelsen.

Här hittar du mer information om vad ett kunskapsbaserat och kvalitetssäkrat förebyggande arbete innebär, vilket vetenskapligt stöd olika åtgärder mot spelproblem har. Vi beskriver folkhälsoperspektivet på spel och övergripande modeller och teorier som kan användas i det förebyggande arbetet. Vi berättar också om behoven av förebyggande arbete hos kommuner, landsting och regioner.

Fotograf: Marie Linner, Scandinav bildbyrå