Uppdaterad 28 augusti 2020

Filmer och föreläsningar om spel om pengar och spelproblem

Här har vi samlat animerade filmer och föreläsningar kopplade till förebyggande arbete om spelproblem. Det finns presentationer till en del av föreläsningarna som du hittar längst ner.

Filmer om förebyggande arbete om spelproblem

Filmer om barn och unga och spelproblem

Film om risk- och skyddsfaktorer för spelproblem

Film om anhöriga och spelproblem

Filmer om spelmarknaden och lagar

Förebyggande arbete om spelproblem

Spelar det förebyggande arbetet någon roll? (2018)

Vad spelar det för roll om vi spelar för mycket? (2018)

Spelar vår livssituation någon roll? (2018)

Vad är spelproblem (2017)

Förebyggande arbete kring spelproblem (2017)

Barn och unga och spelproblem

Vikten av en spelfri barndom (2017)

Risk- och skyddsfaktorer för spelproblem

Anhöriga och spelproblem

Anhöriga och spelberoende

Jakob Jonsson, Sustainable Interaction och Stockholms universitet, 23 januari 2018

Spelmarknaden och lagar

Spelandets historia (2017)

Socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens ansvar vid spelmissbruk

Hanna Jarvad, Socialstyrelsen, 23 januari 2018

Behandling av spelproblem

Att behandla spelproblem 

Anders Nilsson, Centrum för psykiatriforskning, Karolinska Institutet, 23 januari 2018

Spelberoende – bakgrund, diagnostik och behandling

Anders Håkansson, Lunds universitet och Beroendecentrum Malmö, 23 januari 2018

Att identifiera och ge återkoppling på spelproblem 

Anne H Berman, Centrum för psykiatriforskning, Karolinska Institutet, 23 januari 2018

Filmer och övningar om spelproblem

Det finns en internetutbildning om spel om pengar och spelproblem. Utbildningen består av flera korta filmer som sammanfattar kunskapsläget inom olika områden kring spel om pengar, samt kunskapstester och reflektion efter varje avsnitt.

Centrum för psykiatriforskning vid Stockholms läns landsting har tagit fram utbildningen och du hittar utbildningen här.