Uppdaterad 2 juli 2018

Konferensen om spelproblem är som en uppslagsbok

Isabel Andersson är enhetschef för "Fokushuset för psykiatri och beroende". Det är en verksamhet som bedrivs inom ramen för Norrtäljemodellen, en samverkansmodell mellan Norrtälje kommun, Stockholms läns landsting och vårdföretaget Tiohundra. Isabel deltog på konferensen "Kunskap om problem med spel om pengar" och här berättar hon om deras verksamhet och vad hon tyckte om konferensen.

Varför har du prioriterat att komma hit idag?

Isabel Andersson
Fotografi. Isabel Andersson

- Grunden i Norrtäljemodellen är att erbjuda Norrtäljes invånare en sömlös kedja inom hälsa, vård och omsorg. Representanter från Socialtjänsten finns också här idag, och vår förhoppning är att föreläsningarna och erfarenhetsutbytet med de andra deltagarna ska ge oss underlag till fortsatta diskussioner kring hur vi på bästa sätt ska samordna våra verksamheter. Det presenteras här idag blir en bra värdemätare på om vi är på rätt spår i våra tankar. Vi är otroligt glada över att konferensen anordnas så här tidigt på året och ser den som ett bra tillfälle att få en bred överblick inom området spel om pengar och spelproblem.

Erbjuder ni redan idag verksamhet för personer med allvarliga spelproblem?

- Ja, vi träffar så klart personer med spelproblem genom vår verksamhet redan idag, men vi behöver framförallt öka vår kunskap när det gäller att identifiera och kartlägga problemen, helst innan de utvecklas till att bli problem. I ”Fokushuset” erbjuder behandlare, arbetsterapeuter, kuratorer och sjukgymnast boendestöd och hälsofrämjande aktiviteter på såväl individ- som gruppnivå.

Vad tycker du om dagen?

- Jag tycker att det är ett väldigt bra upplägg. Korta föreläsningar och en bra bredd när det gäller både ämnen och föreläsare. Det blir som att dyka in i en uppslagsbok och det gillar jag. Specialistkunskapen som föreläsarna bidrar med är väldigt värdefull.

Läs mer

Kunskapsstödet förebygg spelproblem