Uppdaterad 2 juli 2018

Länsstyrelsens nya ansvar kring spelproblem

Från 1 januari 2018 jämställdes spelproblem med alkohol och droger i socialtjänstlagen (SOL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Det innebär bland annat att Länsstyrelsen nu har ett uppdrag av regeringen att stödja kommuner och landsting när det gäller deras utökade ansvar för problem med spel om pengar.

Lennart Rådenmark

Lennart Rådenmark som är länssamordnare ANDT på Länsstyrelsen i Västra Götalands län berättar om vad ändringen i SOL och HSL betyder för dem.

Hur ser du på att spel om pengar nu har inkluderats i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen?

- Jag ser väldigt positivt på att spelproblem skrivits in i både socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Jag tror att det behöver göras en satsning på kunskapshöjningar kring problem med spel om pengar. Det ska också finnas tillgängliga insatser för de personer och familjer som har behov av det. Vidare så behövs mer kunskap om vilka samband som finns mellan kraftig marknadsföring/reklam för spel om pengar och på vilka sätt detta leder till ett ökat problemspelande.

Vad gör ni inom området spel om pengar?
- Länsstyrelsen har inte haft något uppdrag på spelområdet tidigare. I Västra Götalands län har Länsstyrelsen under 2016 diskuterat frågan om spel om pengar tillsammans med alla viktiga aktörer i länet. Det är de fyra kommunalförbunden, Kunskapscentrum för psykisk hälsa i Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, Spelberoendes förening samt forskare inom centrumbildningen CERA vid Göteborgs universitet.

- Länsstyrelsen har nu för 2018 fått ett tydligt regionalt uppdrag av regeringen att stödja huvudmännen när det gäller deras utökade ansvar för spelmissbruk i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Vi har gemensamt i Västra Götaland planerat för en regional konferens den 1 februari 2018, för vi är övertygade om att kunskaperna behöver stärkas på området. Det gäller både hur vi kan förebygga spelproblem och att det finns adekvata insatser och stöd för personer med spelmissbruk och spelberoende. Det är särskilt glädjande att politikerna i Västra Götalandsregionen fattat beslut om att inrätta en regional enhet för specialiserad vård och behandling till barn/ungdomar och vuxna med spelberoende (gambling och gaming). Jag anser att det är framsynt att även ha med överdrivet datorspelande i uppdraget.

Hur skulle du önska att länssamordningen ska arbeta med frågan?
- Att vi nu har fått ett tydligt uppdrag från regeringen att arbeta med spel om pengar och tillräckliga resurser för att kunna göra detta.

Ser ni ett behov av ökad kunskap hos medarbetarna och kring vad i så fall?
- Kunskap om metoder för att förebygga spelproblem och metoder för tidig upptäckt och tidiga insatser. Screening för spelproblem både inom socialtjänsten, budget- och skuldrådgivning och inom primärvården. Kontinuerligt kunskapsstöd om forskning och nya studier.

Vad behöver ni för stöd från myndigheter som Folkhälsomyndigheten? Andra myndigheter?
- Jag anser att vi behöver ett bra och aktivt kunskapsstöd från Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen med en bra dialog med oss på Länsstyrelserna. Jag tror att detta är en viktig förutsättning.

Vilka samarbeten behöver ni för att kunna arbeta med frågan?
- Vi behöver ha ett gott kunskapsstöd från nationella myndigheter. Regionalt i länet behöver vi ha med alla viktiga aktörer som våra 49 kommuner, kommunalförbunden, kunskapscentrum för psykisk hälsa och avdelning folkhälsa i Västra Götalandsregionen, Kriminalvården, Spelberoendes förening och forskare inom CERA vid Göteborgs universitet. Det är strategiskt att ha med forskare från början när det nu görs satsningar i Västra Götaland.Spelberoendes förening är en viktig samarbetspartner liksom andra idéburna brukar- och anhörigföreningar.

Läs mer

Spelmissbruk skrivs in i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen 
Kunskapsstödet förebygg spelproblem 
Spelreklam och marknadsföring 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Det finns hjälp att få

Stödlinjen ger råd och stöd till personer som spelar, och deras närstående. Hit kan du ringa anonymt. Du kan också chatta eller mejla. Även du som jobbar med spelproblem kan vända dig till Stödlinjen.

Via spelpaus.se kan du också stänga av dig från allt spel som kräver registrering.