Uppdaterad 2 juli 2018

Sotenäs kommun efterfrågar mer samverkan kring problem med spel om pengar

Från och med januari 2018 jämställs spelproblem med alkohol eller droger i socialtjänstlagen (SOL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Det innebär att kommuner både ska förebygga spelproblem samt erbjuda stöd och behandling till personer som har problem med spel om pengar.

Vi har intervjuat Maria Hassing Karlander, Folkhälsostrateg och Maria Edlund, IFO-chef i Sotenäs kommun om vad ändringen i SOL och HSL betyder för dem.

 Hur ser ni på att problem med spel om pengar inkluderas i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen?

Fotografi. Maria Hassing Karlander, Folkhälsostrateg och Maria Edlund, IFO-chef i Sotenäs kommun
Fotografi. Maria Hassing Karlander, Folkhälsostrateg och Maria Edlund, IFO-chef i Sotenäs kommun

Vi tycker det är bra att det inkluderas i båda lagstiftningar, det fråntar inte någon av huvudmännen ansvar. Det skickar också en signal om att det är en viktig fråga att arbeta med och innebär ett erkännande om att det finns problem. Vi kan dock se att det finns en viss gränsdragningsproblematik. Det finns många som inte spelar om pengar men där det kostar att delta, till exempel datorspel som CS och Counter Strike, som kan vara dyrt att spela och även bidra till en problematik.

Vad gör er kommun idag inom området spel om pengar och hur kommer ni att jobba med frågan framöver?
Vi har lyft frågan och uppmärksammat problemet. Vi har haft ett inledande möte med en bank på deras initiativ. De hade sett ett ökande antal, framförallt unga, individer med misstänkta spelproblem och som kom till bankerna för att låna pengar till att lösa skulder. Dessutom har vi informerat våra politiker om problemet.

Vi behöver tänka förebyggande och kanske samverka på nya sätt. Detta då det tillkommer fler aktörer, till exempel banker, näringsliv, krogbransch, skuld- och budgetrådgivare. Vi planerar för fler sammankomster och utbildningsinsatser. Vi kan se att det finns flera forum för samverkan där frågan kan bli aktuell, till exempel i lokala närsjukvårdsgrupper. Lokal samverkan mellan flera aktörer som tillsammans kan arbeta förebyggande med frågorna. Vi behöver kunna se och fånga tendenser i samhället tillsammans med andra i lokalsamhället. Vi behöver upparbeta andra samarbetsytor, utanför den kommunala organisationen, med till exempel näringsliv och krogbranschen, skuldsanering och föreningsliv.

Vi behöver mer kunskap och kompetensutveckling inom området i alla verksamheter. Det finns absolut behov av mer kunskap inom hela spelområdet hos våra medarbetare.

Vad behöver ni för stöd från myndigheter som Folkhälsomyndigheten? Eller andra myndigheter?
Myndigheten skulle kunna sprida goda exempel på åtgärder och vara ett kunskaps- och metodstöd i det lokala arbetet. Individ- och familjeomsorgen (IFO) kommer att behöva stöd kring ansvarsfrågor och vi hade gärna sett att det fanns en funktion dit man kunde ringa och rådfråga och/eller bolla frågor relaterade till spelproblem*.

På vilket sätt kan ni ha nytta av ideella föreningar som kamratstödjande grupper eller andra föreningar?
Vi behöver samarbeta mer med idrottsrörelsen och ha dialog med föreningslivet. Det inte är ovanligt att det satsas pengar på till exempel fotbollsmatcher redan i lägre nivåer och att detta kan bidra till utvecklandet av problem med spel om pengar. Viktigt att inkludera föreningsliv och idrottsrörelsen i de utbildningsinsatser som erbjuds.

* Stödlinjen finns att ringa för råd och stöd

Läs mer
Spelmissbruk skrivs in i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen 
Folkhälsomyndigheten om att problem med spel om pengar skrivs in i socialtjänstlagen
Datorspel och koppling till spel om pengar 
Sotenäs kommun