Uppdaterad 2 juli 2018

Spelberoendes riksförbund om att problem med spel om pengar skrivs in i socialtjänstlagen

Personer som har problem med spel om pengar ska från 2018 få hjälp av kommunen eller landstinget. Det förebyggande arbetet kring spelproblem i kommuner och landsting får även bättre förutsättningar. Spelmissbruk jämställs i lagen med andra beroenden som för alkohol eller droger. Intervju med Henrik Armus, ordförande i Spelberoendes riksförbund om vad ändringen betyder för dem.

Vad tänker du om beslutet att problem med spel om pengar inkluderas i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen från 2018?

Fotografi. Henrik Armus.
Fotografi. Henrik Armus, ordförande i Spelberoendes riksförbund

Jag är positiv. Detta är något som Spelberoendes riksförbund haft som huvudmål sedan föreningens start. I framtiden hoppas jag att den nya lagen bidrar till att alla spelare och anhöriga får den hjälp och stöd man behöver vart man än bor i landet.

Vad innebär lagändringen för Spelberoendes riksförbund?

Vi gör vad vi kan med att bistå kommun och landsting samt Socialstyrelsen med den kunskap vi har. Vi ser redan idag ett ökat intresse från kommun och landsting för att ta kontakt med oss. Nu senast hade vi kontakt med Västra Götaland om hur vi kan bistå med vår kunskap för att hjälpa till och ge stöd inom regionen. Detta arbete har precis börjat och vi får vara medvetna om att det kommer ta tid innan alla kommuner har tillräckligt med kunskap.

Hur jobbar Spelberoendes riksförbund med förebyggande arbete?

På våra föreningar runt om i landet bedriver vi kvällsmöten och där vi har anställda erbjuder vi även enskilda samtal. En av våra roller är den utåtriktade verksamheten där vi gör vad vi kan för att påverka branschen, politiker och myndigheter för ett starkare konsumentskydd kring spel. Vi deltar i diverse paneldebatter som till exempel på Almedalen. Är med i samtalen på Oberoende Spelsamverkan, som är en frivillig oberoende sammanslutning mellan aktörer på den reglerade svenska spelmarknaden, ansvariga och berörda myndigheter och frivilligorganisationer. Vi jobbar aktivt tillsammans med forskningen kring spel. Allt för att kunna förbygga att människor får problem med sitt spelande.

Spelberoendes riksförbund arbetar med självhjälp, hur fungerar det?

På våra kvällsmöten känner man ett starkt kamratstöd. Var och en berättar om sin upplevelse. Både de som spelar och anhöriga deltar i grupperna. Man får/ger stöd och råd om hur man skall hantera sin situation. Detta leder till självhjälp.

På vilket sätt kan ni bistå kommuner och landsting i deras arbete och tvärtom?

Vi kan bistå med vår kunskap och erfarenheter inom området och vara ett komplement till offentliga insatser. Kommun och landsting kan bistå oss med att fler får möjligheter att söka upp våra föreningar. Vi kan även behöva hjälp med att starta upp fler föreningar runt om i landet.

Vad skulle ni behöva från en kunskapswebbplats?

Stöd och kunskap kan man inte få för mycket av. Idag använder vi oss av vår modell kring kamratstöd. Kunskapswebben skulle även kunna innehålla mer praktisk information om hur drabbade av spelproblem till exempel kan hantera pengar, spärrprogram och hur man kontaktar andra viktiga aktörer som skuldrådgivaren i kommunen.

Läs mer

Samverkan om vård, stöd och behandling mot spelmissbruk
Folkhälsomyndigheten om att problem med spel om pengar skrivs in i socialtjänstlagen