Inledning

Inledning av Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten och Jenny Rehnman, chef för avdelningen kunskapsstyrning för socialtjänsten på Socialstyrelsen

Presentationer

Spelproblem ur ett folkhälsoperspektiv

Ulla Romild, Folkhälsomyndigheten

Spelproblem ur ett folkhälsoperspektiv (PDF, 2,2 MB)

Socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens ansvar vid spelmissbruk

Hanna Jarvad, Socialstyrelsen

Socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens ansvar vid spelmissbruk (PDF, 168 kB)

Navigera i Folkhälsomyndighetens kunskapsstöd

Jessika Spångberg, Folkhälsomyndigheten

Navigera i Folkhälsomyndighetens kunskapsstöd (PDF, 642 kB)

Spelproblem ur en anhörigs perspektiv

Jonny Andersson, Spelberoendes förening i Stockholm

Under programpunkten ”Spelproblem ur en anhörigs perspektiv” talade Jonny från Spelberoendeföreningen i Stockholm om sina erfarenheter av att vara anhörig och om föreningen i Stockholm. För mer information om, eller kontakt med, kamratföreningar inom spelproblem kontakta Spelberoendes riksförbund.

Spelproblem ur en anhörigs perspektiv (PDF, 150 kB)

Socialstyrelsens kunskapsstöd om spelmissbruk och spelberoende

Malin Bruce och Christina Högblom, Socialstyrelsen

Socialstyrelsens kunskapsstöd om spelmissbruk och spelberoende (PDF, 396 kB)

Spelberoende – bakgrund, diagnostik och behandling

Anders Håkansson, Lunds universitet och Beroendecentrum Malmö

Spelberoende – bakgrund, diagnostik och behandling (PDF, 1,3 MB)

Reflektion och frågor från publiken

Barn- och ungdomsperspektiv på spelförebyggande arbetet

Jessika Spångberg, Folkhälsomyndigheten

Barn- och ungdomsperspektiv på spelförebyggande arbetet (PDF, 1,5 MB)

Anhöriga och spelberoende

Jakob Jonsson, Sustainable Interaction och Stockholms universitet

Anhöriga och spelberoende (PDF, 2,3 MB)

Spelproblem, riskabel alkoholkonsumtion och andra riskfaktorer

Ulla Romild, Folkhälsomyndigheten

Spelproblem, riskabel alkoholkonsumtion och andra riskfaktorer (PDF, 1,1 MB)

Metodstöd för förebyggande arbete om spelproblem

Malin Ulfsdotter, Folkhälsomyndigheten

Metodstöd för förebyggande arbete om spelproblem (PDF, 1,1 MB)

Att identifiera och ge återkoppling på spelproblem

Anne H Berman, Centrum för psykiatriforskning, Karolinska Institutet

Att identifiera och ge återkoppling på spelproblem (PDF, 543 kB)

Att behandla spelproblem

Anders Nilsson, Centrum för psykiatriforskning, Karolinska Institutet

Att behandla spelproblem (PDF, 448 kB)

Spelmarknaden och spelproblem

Marie Risbeck, Folkhälsomyndigheten

Spelmarknaden och spelproblem (PDF, 712 kB)

Framtidsspaning

Frågor och svar

De frågor som ställdes i appen under konferensen har besvarats och skickats ut direkt till deltagarna. En FAQ kommer att publiceras på spelprevention.se i september.