Under 2017 registrerade Stödlinjen 3 203 besvarade kontakter varav 47 procent kom från spelare och 38 procent från anhöriga. Antalet besvarade kontakter ökade totalt med 14 procent jämfört med 2016.

Den störta delen av kontakterna är via telefonsamtal och dessa har ökat. Det går även att kontakta Stödlinjen via chatt och mejl, dessa kontaktsätt har minskat under 2017. De personer som hade problem med spel om pengar kontaktade Stödlinjen under 2017 främst i syfte att förändra sina spelvanor, få information om vilka möjligheter till stöd som finns eller bli hänvisade till olika stödinsatser, samt ett fåtal för att hantera återfall, akuta konsekvenser och för att förebygga spelproblem.

De flesta som tar kontakt med Stödlinjen har allvarliga spelproblem. På Stödlinjens webbplats kan personer även göra ett självtest för att testa sitt spelbeteende. Under 2017 visade detta självtest att 80 procent av dem som gjorde testet hade allvarliga spelproblem och att drygt 16 procent hade viss eller förhöjd risk för spelproblem. De vanligaste spelformerna som uppges orsaka problem bland de som hör av sig till Stödlinjen är kasinospel online (65 %), sportspel online (13 %) och Vegas (7 %). Mellan 2012 och 2017 har andelen som anger kasinospel online som sitt huvudsakliga problem gällande spel ökat från 25 procent till 65 procent. Under samma period har andelen som angett Vegas som sitt huvudsakliga problemspel minskat från 24 procent till 7 procent.

Som tidigare år är det mestadels män (79 % av telefonsamtalen från spelare) som kontaktar Stödlinjen, medan majoriteten av de anhöriga som kontaktar Stödlinjen är kvinnor (69 % av telefonsamtalen från anhöriga). De flesta spelare som kontaktar Stödlinjen är i åldersgruppen 25–34 år.

Läs mer

Stödlinjens årsrapport 2017