Spel om pengar via internet står för den stora delen av ökningen under 2017. Spel via internet har ökat med 11,4 procent jämfört med förra året.

6 000 kronor läggs i genomsnitt på spel i Sverige per person

I Sverige lades i genomsnitt 6 005 kronor per person över 18 år på spel hos reglerade spelbolag under 2017. Detta innebär cirka två procent av den disponibla inkomsten och andelen har legat på samma nivå de senaste åren. Motsvarande siffra för spel hos oreglerade spelbolag var 691 kronor, en ökning på nästan 12 procent jämfört med året innan.

15 procents ökning för spelbolag utan svenskt tillstånd

Nettoomsättningen (efter utbetalda vinster) för spelbolag utan tillstånd att anordna spel i Sverige uppskattades till 5,5 miljarder kronor 2017, vilket är en ökning med nästan 15 procent jämfört med året innan. Vadhållning och kasinospel online är de spelformer som står för den största delen av omsättningen (82 %). Under de senaste åren har aktörer utan svenskt tillstånd ökat sina marknadsandelar och hade under 2017 drygt 24 procent av marknaden, att jämföra med 14 procent under 2008.

Knapp ökning på den reglerade spelmarknaden

Den reglerade svenska spelmarknadens omsättning ökade med 0,4 procent under 2017 och nettoomsättning uppskattades till 17,2 miljarder kronor. Svenska spel står för den största delen av den reglerade spelmarknaden (40 %), följt av ATG (18 %) och svenska postkodföreningen (9 %). De spelprodukter som hade högst omsättning efter utbetalda vinster under 2017 var som tidigare år Postkodslotteriet, därefter V75, Triss, Lotto, Casino Cosmopol och Vegas.

Läs mer

Spelmarknaden 2017