Ungdomar som spelar om pengar löper en ökad risk för spelproblem i vuxen ålder. Det är därför viktigt att åldersgränser hålls och att skapa spelfria miljöer för barn och unga. Studien undersökte även faktorer som associerades med spelandet.

Stor variation i ungas spelande mellan länderna

I studien ingick 16-åriga elever från 33 europeiska länder, totalt närmare 94 000 elever. Cirka 23 procent av eleverna hade spelat om pengar det senaste året. Länderna grupperades i kategorierna låg, medel och hög förekomst av spel om pengar sett till andelen unga som spelat det senaste året (diagram 1). Norge och Sverige hamnade i gruppen med låg förekomst (16 respektive 17 procent som spelat senaste året) medan Danmark ingick i kategorin medel förekomst med 22 procent. Finland hamnade bland länderna med hög förekomst av spelande bland 16-åriga elever, med nära 29 procent. Högsta andelen av 16-åriga elever som spelade fanns i Montenegro (nära 32 procent).

Moldavien och Grekland visade avvikande värden. I Moldavien verkar 16-åringar generellt spela mindre (ungefär sex procent) men ägnar sig mer åt andra riskbeteenden som att dricka alkohol. Den höga andelen spelande i Grekland menar författarna främst beror på den höga förekomsten av lotterier och en normalisering av spelande i samhället. Det är tillåtet och socialt accepterat för minderåriga att spela om pengar fram till slutet av år 2015.

Diagram 1. Förekomst av spel om pengar i Europa

Graf som visar andel ungdomar som spelar om pengar per land i Europa

Variationer i ungas spelande utifrån spelform

De vanligaste spelformerna bland 16-åringar var vadslagning på sporttävlingar, hästsport och hundkapplöpning (online) samt lotterier (offline).

Länder med hög förekomst av spel om pengar bland unga hade också hög förekomst av vadslagning och spel på spelautomater. Att spela på lotteri var vanligt i alla europeiska länder. I Norge var spel på spelautomater mindre förekommande medan det var mer förekommande i Finland. Vadslagning om sport förekom i högre utsträckning i Kroatien och Rumänien. Länderna med låg förekomst av spel om pengar ägnade sig i högre grad åt kort- och tärningsspel.

Deltagande i offlinespel var något högre (cirka 19 procent), i jämförelse med onlinespel (cirka 16 procent).

Koppling mellan spel om pengar och bland annat alkohol- och droganvändning och föräldrakontroll

Faktorer som droganvändning visade sig ha ett samband med att spela om pengar. Fritidsaktiviteter som att läsa böcker var kopplade till en lägre grad av spelande medan sportdeltagande var kopplat till mer spelande. Även att ha grundläggande regler hemma, som att föräldrar har viss övervakning av ungdomarnas uteliv och inte villkorslöst ger barnen pengar utan att veta vad det ska gå till var kopplade till lägre grad av spelande.

Följande faktorer var associerade med ökad risk för deltagande i spel om pengar vid 16 års ålder, enligt resultat från den multivariata analysen:

  • kön – sannolikheten att spela om pengar vid 16 års ålder är betydligt högre för killar än för tjejer
  • berusningsdrickande och droganvändning (med undantag av cannabis)
  • deltagande i sport
  • skolk i skolan
  • att vara ute på nätterna.

Läs hela studien

Prevalence of youth gambling and potential influence of substance use and other risk factors across 33 European countries: First results from the 2015 ESPAD study