Svenska spels forskningsråd efterlyser forskning kring olika teman på grund av förändringar i spelmarknaden och förändringar i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen.
Föreslagna teman för årets utlysning:

  • Att leva med en spelare: kartläggning och interventioner av relevans för barn och andra anhöriga
  • Att utveckla metoder och policy för prevention och implementering i lokalsamhället
  • Skillnader och likheter mellan substansberoende och spelberoende

Medel ges till projekt som sträcker sig från ett till fem år. Medlen ges till doktorander, forskare de närmsta fem åren efter disputation och graduerade forskare vid universitet och högskolor som söker projektbidrag. Folkhälsomyndigheten har haft en representant i forskningsrådet sedan det startade 2010.

Sista ansökningsdag är den 30 april 2018. Läs mer på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) och om hur ansökan går till.

Läs mer

Spelmissbruk skrivs in i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen
Samverkan om vård, stöd och behandling mot spelmissbruk
Nätverket Gambling Research Network (GARN)
Forskning och studier