Folkhälsomyndigheten har till uppgift att fördela organisationsbidrag till ideella organisationer på riksnivå enligt förordning (SFS 2015:456). För 2018 är beslutat att fördela sammantaget 3,5 miljoner till tre organisationer:

Tidigare år har även organisationen Riksförbundet Spelkontroll (RISK) fått organisationsbidrag men organisationen avslutade sin verksamhet under 2017.

Folkhälsomyndigheten fördelar även verksamhetsbidrag till telefon- och webbaserade stödinsatser inom områdena alkohol, tobak och spel om pengar enligt förordning (SFS 2017:811). För 2018 finns beslut om att fördela 15 miljoner till Stockholms läns sjukvårdsområde som bland annat driver Stödlinjen.

Nästa ansökningsperiod påbörjas den 31 maj 2018 då ansökningshandlingarna för verksamhetsåret 2019 kommer att finnas tillgängliga på webben.

Läs mer

Beviljade medel 2018
Om organisationsbidrag mot överdrivet spelande
Om verksamhetsbidrag till telefon- och webbaserade stödinsatser inom områdena alkohol, tobak och spel om pengar