I artikeln utvärderas mätinstrumentet Jonsson-Abbott Scale (JAS) som är konstruerat för att fånga just tidiga tecken bland spelare som ännu inte har tydliga tecken på spelproblem.Jakob Jonsson och Max Abbott (som båda ingår i Swelogs Advisory Board) utvecklade ett mätinstrument inriktat på att mäta tidiga riskfaktorer i samband med den första mätningen i Swelogs longitudinella studie 2008. I artikeln undersöker de tillsammans med två medförfattare om mätinstrumentets elva frågor motsvarar tre olika faktorer (överkonsumtion, tankefällor och förstärkare) som det är tänkt. De testar även om faktorerna kan förutsäga framtida spelproblem och spelande med hög riskpotential.

Resultaten bygger på data från de två första mätningarna i Swelogs longitudinella studie år 2008 respektive 2009.

JAS består av tre olika faktorer

Mätinstrumentet JAS består av elva påståenden som delas upp i tre faktorer:

  • Överkonsumtion - till exempel spela längre eller för mer pengar än tänkt.
  • Tankefällor - till exempel tro att vinster i spel beror på skicklighet eller att spel kan vara ett sätt att tjäna pengar.
  • Förstärkare - påståendena i förstärkardimensionen är till exempel ”spel är det roligaste som finns” eller ”spel får mig att glömma allt”.

De frågor som är tänkta att mäta respektive faktor visar sig samvariera på förväntat vis.

Överkonsumtion och tankefällor kan vara tidiga tecken på spelproblem

JAS är framför allt tänkt att användas för tidiga tecken, även om frågorna också samvarierar med aktuella spelproblem. I artikeln används faktorerna för att förutsäga spel med hög riskpotential respektive problemspelande ett år senare. Alla tre faktorerna samvarierar med kommande spel med hög riskpotential, medan det är överkonsumtion och tankefällor som visar på ökad risk för kommande spelproblem.

Läs mer

Läs hela artikeln Measuring Gambling Reinforcers, Over Consumption and Fallacies: The Psychometric Properties and Predictive Validity of the Jonsson-Abbott Scale
Jonsson-Abbott Scale – Psychometric Properties and Predictive Validity
Risk- och skyddsfaktorer för spelproblem