Alnas utbildningsprojekt finansierades av Folkhälsomyndigheten under åren 2012-2014 samt 2016-2017 och nu finns en utvärdering av projektet publicerad.

Verktyg för att hantera spelproblem på arbetsplatsen

Alna har, förutom utbildningen, även utvecklat följande verktyg:

Fler chefer agerar för att stödja medarbetare med spelproblem

Alnas utvärdering visar att utbildningen uppskattades av de organisationer som deltog. Utbildningen behöver dock anpassas efter den organisation som deltar. Utvärderingen visar även att cheferna som deltog i utbildningen har genomfört fler stödjande åtgärder vid misstanke om spelproblem. Utvärderingen genomfördes genom enkät- och intervjustudier. Totalt deltog tio organisationer. Enkätstudien visade att chefer som har genomgått Alnas utbildning:

  • genomför fler stödjande åtgärder
  • agerar i större uträckning vid misstanke om spelproblem
  • upplever sig ha högre kunskap och större säkerhet för att hantera spelproblem på arbetsplatsen
  • har bättre kännedom än tidigare om vem de ska vända sig till vid misstanke om spelproblem.

Fokus för utbildningen var ”tidiga samtal”, fakta och statistik om spel och spelproblem samt praktiska övningar. Utvärderingen visade att det behövs en långsiktig uppföljning för att säkerställa resultaten. Utvärderingen har även väckt nya frågeställningar för framtida studier som att det exempelvis vore intressant att undersöka hur de stödjande åtgärderna ser ut, vad de har lett till och hur de tas emot av medarbetare.

Läs mer

Spelförebyggande insatser för arbetslivet - Praktisk tillämpning och utvärdering