Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag att utveckla det nationella kunskapsstödet om spelproblem. Kunskapsstödet ska stödja kommuner och landsting i deras roll i det förebyggande arbetet då spel om pengar ingår i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen sedan januari i år. Inom uppdraget ska myndigheten även genomföra befolkningsundersökningen Swelogs för att fortsatt mäta omfattning och utveckling av spelproblem över tid och i olika grupper av befolkningen.

Folkhälsomyndigheten får betala ut tre miljoner kronor till de ideella organisationer som erhållit organisationsbidrag för spelförebyggande arbete år 2018 enligt förordning SFS 2015:456. Dessa medel ska användas under 2018. Folkhälsomyndigheten kommer kontakta de berörda organisationerna med ytterligare information.

Totalt får myndigheten elva miljoner kronor för att genomföra uppdraget.

Uppdraget som ska ske i samarbetet med Socialstyrelsen kommer att redovisas till Regeringskansliet senast den 31 mars 2019.

Läs mer

Extra medel till förebyggande arbete om spelproblem

Beviljade medel till förebyggande arbete spel

Folkhälsomyndighetens uppdrag kring spelproblem