Inom hälso- och sjukvården används WHO:s klassifikationssystem, ICD-system (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems), för att klassificera och koda tillstånd och sjukdomar, till exempel för att en uppgift om diagnos ska registreras i Socialstyrelsens register.

Datorspelsberoende är ny en diagnos i ICD-11

I ICD-11 ingår nu även datorspelsberoende som diagnos. Det beskrivs som ett mönster av spelbeteende, som kan vara digitalt spel eller videospel, karaktäriserat av försämrad kontroll över spelandet, ökad prioritering av spelet framför andra aktiviteter i sådan utsträckning att spelandet går före andra intressen. Andra symptom som nämns är att spelandet fortsätter trots förekomsten av negativa konsekvenser. En person bör ha symptomen i minst ett år innan diagnosen kan ställas, men kan i undantagsfall ges tidigare om alla kriterier är uppfyllda och problemen är allvarliga.

Klassificeringssystemet Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-systemet) är liksom ICD-systemet ett utbrett system för att kategoriska psykiatriska sjukdomar och tillstånd. Där ingår ännu inte datorspelsberoende som diagnos. Problem med spel om pengar, definierat som hasardspelssyndrom, klassificeras i DSM-V som ett beroende tillsammans med problem med alkohol och narkotika.

Spelberoende klassificeras nu som en missbruksdiagnos

I ICD-11 återfinns diagnosen allvarliga problem med spel om pengar, spelberoende, under diagnoserna för missbruk och beroende. I den tidigare versionen definierades spelberoende som en impulskontrollstörning. Spelberoende karakteriseras av frekventa och upprepade spelepisoder som dominerar personens liv på bekostad av sociala, arbetsmässiga eller familjemässiga förpliktelser.

Läs mer

Datorspel i relation till spel om pengar
Folkhälsomyndighetens uppdrag