Utbildningen tar upp områden som hur spelmarknaden och lagstiftning ser ut, spelreklam, spelberoendets psykologi och biologi, hur spelproblem kan identifieras, epidemiologi, samsjuklighet och hur spelproblem kan förebyggas. Folkhälsomyndigheten medverkar i delar av utbildningen.

Utbildning om behandling och förebyggande arbete kring spelproblem

Utbildningen riktar sig till de som leder verksamheter där medarbetarna möter personer med spelproblem för att förstå spelproblem. Utbildningen ska kunna vara ett stöd för att planera utbildning i både behandlande och förebyggande verksamheter. Den riktar sig också till de som möter klienter eller patienter som har problem med spel om pengar.

Korta filmer och övningar om spelproblem

Utbildningen består av flera korta filmer (5-10 minuter) som sammanfattar kunskapsläget inom olika områden kring spel om pengar, samt kunskapstester och reflektion efter varje avsnitt. Det tar cirka 2-4 timmar att genomföra hela utbildningen men det går att se de olika delarna var för sig.

Utbildningen har tagits fram av Centrum för psykiatriforskning vid Stockholms läns landsting, som också bedriver Stödlinjen. Utbildningen finns på portalen Lärtorget och du hittar utbildningen här.

Läs mer

Spelproblem
Vägledning för förebyggande arbete om spelproblem