Konferensen "Kunskap om problem med spel om pengar" som Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen arrangerade den 23 januari 2018 syftade till att presentera innehållet i myndigheternas kunskapsstöd. Samt att bidra till en ökad förståelse av vad lagändring i socialtjänstlagen och hälso-sjukvårdslagen innebär för kommuner och landsting.

spelprevention.se finns alla filmade föreläsningar som nu även är textade och samtliga presentationer från konferensen. Här hittar du även intervjuer med konferensdeltagare från Lunds kommun och Fokushuset för psykiatri och beroende.

Det var ett stort intresse för konferensen: 330 personer deltog på plats i Stockholm och ytterligare 400 deltog via webbinariet. Av de som deltog i utvärderingen av konferensen uppgav en klar majoritet att föreläsningarna, i hög eller ganska hög utsträckning, gav användbar kunskap, både när det gäller förebyggande arbete och behandling. Nio av tio konferensdeltagare upplevde att programmet som helhet var mycket bra eller bra, och drygt sju av tio konferensdeltagare använde konferensappen.

På spelprevention.se finns även de bedömningsinstrument publicerade, som beskrivs i Socialstyrelsens behandlingsrekommendationer tillsammans med andra instrument som kan användas vid kartläggning av spelproblem i befolkningen. Bedömningsinstrumenten kopplade till behandlingsrekommendationerna finns även att hämta på kunskapsguiden.se.