Lotteriinspektionen är tillsynsmyndighet för spelmarknaden, och i årsredovisningen rapporteras bland annat att tillsynen arbetar mot två övergripande mål - regelefterlevnad och skydd av spelaren. Under 2017 utförde myndigheten tillsynskontroller inom nio olika spelområden. Nära hälften av de kontroller som gjordes på Svenska spel ledde inte till någon anmärkning. Av de 945 kontroller som gjordes av spelautomater, ledde åtta procent till anmärkningar. Framförallt fanns brister i möjligheten till uppsikt över maskinerna och att reklam för spelen gjordes på otillåten plats. Av de 100 kontroller som gjordes av restaurangkasinon ledde 23 procent till anmärkningar som främst handlade om att det inte fanns kopior på tillstånden på spelstället.

Lotteriinspektionen ska motverka förekomsten av illegalt spel. Illegalt spel består främst av illegala spelautomater, pokerklubbar och lotterier utan tillstånd och kedjebrev. Lotteriinspektionen hanterar även ärenden kopplade till det främjandeförbud som följer av 38 § lotterilagen. Enligt bestämmelsen är det inte tillåtet att yrkesmässigt eller i förvärvssyfte främja deltagande i ett anordnat lotteri som saknar tillstånd eller deltagande i ett i lotteri som anordnats utanför landet. Över 97 procent av de 394 ärendena om illegalt spel som myndigheten hanterat rör misstänkt otillåtet främjande respektive misstänkt illegala spelautomater.

Förutom löpande verksamhet som tillståndsgivning, innebar verksamhetsåret 2017 framförallt att Lotteriinspektionen förberedde sig inför kommande omreglering och arbete i samband med den nya penningtvättslagen.

Lotteriinspektionen ingår i den nationella samordningen för att förebygga spel som ligger inom Folkhälsomyndighetens uppdrag.

Läs mer

Lotteriinspektionens årsredovisning 2017