Allmän kunskap

Framsida broschyr Spel om pengar är en folkhälsofrågaSpel om pengar är en folkhälsofråga

En broschyr som ger en överblick över områdena spel om
pengar och spelproblem. Broschyrens syfte är skapa
medvetenhet om att problem med spel om pengar ger
negativa konsekvenser och att det finns ett behov av att
förebygga spelproblem.

Framsida publikation Samlat grepp om alkohol och spel om pengar i det förebyggande arbetetSamlat grepp om alkohol och spel om pengar i det förebyggande arbetet

En broschyr som presenterar samband, likheter och skillnader
mellan alkohol- och spelproblem. Broschyrens syfte är att
motivera fler att ta ett samlat grepp om alkohol och spel om
pengar.

Framsida faktablad Spelproblem - hur vanligt är det?Spelproblem – hur vanligt är det?

Det här är ett faktablad som beskriver omfattningen och fördelningen av spelproblem i Sverige. Syftet med det här faktabladet är att beskriva vilka som drabbas mest av spelproblem och att spelproblem är nära kopplat till ojämlik hälsa.

Framsida faktablad Vad gör spel riskfylltVad gör ett spel riskfyllt?

Ett faktablad som presenterar riskpotentialen hos olika spel som ökar risken att utveckla spelproblem, det vill säga ett spels riskpotential. Syftet med faktabladet är att beskriva vad som menas med riskpotential kopplat till spel om pengar.

Framsida faktablad Problem med spel om pengar - vi reder ut begreppenProblem med spel om pengar - vi reder ut begreppen

Ett faktablad som förklarar de vanligaste begreppen inom området spel om pengar. Syftet med faktabladet är att underlätta för läsare att förstå området spel om pengar och att kunna använda rätt terminologi.

Framsida faktablad Risk- och skyddsfaktorer för spelproblemRisk- och skyddsfaktorer för spelproblem

Detta är ett faktablad som beskriver de omständigheter eller
förhållanden som ökar eller minskar risken att utveckla
spelproblem. I faktabladet beskrivs även hur olika risk- och skyddsfaktorer samspelar med varandra.

Framsida faktablad Leder spelreklem till spelproblem?Leder spelreklam till spelproblem?

Ett faktablad som beskriver vad vi vet om hur spelreklam påverkar spelproblem och om hur personer som spelar om pengar och personer med spelproblem upplever spelreklamens påverkan. Bladet informerar även om de regler som finns för spelreklam och ansvariga aktörer.

Barn och unga

Framsida faktablad Spel om pengar bland unga under 18 årSpel om pengar bland unga under 18 år

Ett faktablad som presenterar kunskap om barn och ungas spel
om pengar, till exempel hur stor andel av unga som spelar
och vilka spelformer som är vanligast bland unga. Syftet med
bladet är skapa medvetenhet om barn och ungas spelande om
pengar.

Framsida Faktablad Hur vanligt är spelproblem hos ungdomar?Hur vanligt är spelproblem hos ungdomar?

Ett faktablad som presenterar i vilka grupper av ungdomar som spelproblem är vanligast samt vilka olika spelställen och spelformer som är vanliga bland ungdomar med spelproblem. Syftet är att ge kunskap om spelproblem bland unga 16-19 år vilket är en viktig kunskap för att kunna sätta in tidiga förebyggande åtgärder.

Risk- och skyddsfaktorer bland barn och unga

Ett faktablad som presenterar kunskap om risk- och skyddsfaktorer som ökar eller minskar risken att barn och unga utvecklar spelproblem senare i livet. Kunskapen om risk- och skyddsfaktorer är viktigt för att prioritera och utforma effektiva förebyggande åtgärder.

Vägledning

Framsida faktablad Spelproblem går att förebyggaSpelproblem går att förebygga

Ett faktablad som beskriver det vetenskapliga stödet för olika förebyggande metoder inom områdena spel om pengar och spelproblem. Det handlar till exempel om informationsåtgärder i skolan, tillgänglighetsbegränsning och utformningen av spel.