Uppdaterad 21 augusti 2018

Ny norsk befolkningsstudie om spel om pengar

Omfattningen av spelproblem och spelvanor i Norge är i stort sett oförändrade sedan 2013. Det visar en ny norsk befolkningsstudie om spel om pengar och datorspel i Norge år 2015.

Andelen av den norska befolkningen i åldern 16 till 74 år som spelat om pengar minst en gång de senaste 12 månaderna var oförändrad (58 procent). Andelen bland 16–25 åringar som spelat senaste året hade dock minskat. Tre procent av befolkningen beräknas ha spelproblem. Motsvarande siffra i Sverige är cirka 2 procent.

Studien gjordes av Universitetet i Bergen under 2015 på uppdrag av Lotteritilsynet, den norska motsvarigheten till svenska Lotteriinspektionen. Undersökningen omfattar såväl spel om pengar som datorspel i Norge 2015. Urvalet bestod av 14 000 norrmän i åldern 16 till 74 år och information hämtades in via postenkäter. Studiens svarsfrekvens var 40 procent.

Läs mer

Omfang av penge- og datorspillproblemer i Norge 2015 [Länk borttagen 7 juli 2020]