Publicerad 31 oktober 2018

Nytt faktablad om spelproblem på arbetsplatsen

En medarbetare med spelproblem kan, förutom att skada/påverka sin hälsa, även skada ekonomin för både sig själv och arbetsgivaren. Att lära sig upptäcka och hantera spelproblem kan därför vara lönsamt.

Faktabladet Spelproblem på arbetsplatsen är en del av Folkhälsomyndighetens kunskapsstöd för att förebygga spelproblem.

Ekonomiska förluster på grund av ineffektivitet, frånvaro och ekonomiska brott

Negativa konsekvenser för arbetsgivaren kan vara ekonomiska förluster, orsakade av frånvaro eller minskad effektivitet i arbetet som en följd av trötthet, ångest och depression. Risken finns också att en anställd med spelproblem begår ekonomiska brott på arbetsplatsen.

Vissa yrkeskategorier är mer utsatta för spelproblem

Enligt befolkningsstudien Swelogs är vissa yrkeskategorier mer utsatta för spelproblem än andra:

  • Rörliga manuella arbeten – exempelvis byggnadsarbetare och reklamutdelare.
  • Fordonsförare – exempelvis taxiförare och lastbilsförare.
  • Enformiga arbeten på fast arbetsplats – exempelvis maskinoperatörer och lagerarbetare.

Enligt andra studier kan den högre risken i vissa yrkeskategorier bero på följande:

  • Ett arbete utan fasta arbetsplatser ger större möjlighet att spela på arbetstid eller på raster.
  • Skiftarbete – spel används för att varva ner eller vid ledighet.
  • Mycket resor i tjänsten (över 100 resor i arbetet per år).
  • Ett stort gemensamt intresse för sport- eller hästspel på arbetsplatsen.
  • Arbete inom spel- och finansbranschen (kasinoanställda och finansmäklare).

Spelförebyggande åtgärder – spelpolicy och utbildning

Arbetsgivaren kan se till att spelfrågor integreras i en gemensam policy för alkohol och droger. Andra spelförebyggande åtgärder är utbildning för arbetsledningen och de anställda i syfte att öka kunskapen om spel om pengar och spelproblem.

Läs mer

Ta del av utbildningskonceptet hos Alna
Om arbetsplatsen som förebyggande arena på spelprevention.se