2019

Nyheter publicerade under 2019. 

Följ oss på Twitter för uppdateringar och nyheter om spelprevention

På Twitterkontot @spelprevention twittrar Folkhälsomyndigheten på vardagar om spel om pengar, spelproblem och förebyggande arbete på spelområdet.

 • Spel om pengar bland elever minskar

  Publicerad

  Allt färre elever i årskurs 9 och på gymnasiet spelar om pengar. Men bland dem som spelar var det en oroande hög andel som uppvisade tecken på spelproblem. Det visar Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysnings undersökning "Skolelevers drogvanor…

 • Folkhälsomyndigheten efterfrågar förstärkt lagskydd mot spelreklam

  Publicerad

  Folkhälsomyndighetens yttrande över betänkandet ”En moderniserad radio- och tv-lag” avstyrker bland annat en utvidgning av reklamtider och produktplaceringar. Myndigheten lyfter särskilt förslagens betydelse för spelproblem och förutsättningarna till…

 • Stora och små kommuner har olika förutsättningar att förebygga spelproblem

  Publicerad

  Det finns skillnader i spelande och spelproblem i småkommuner jämfört med övriga kommuner, enligt ny statistik från Swelogs 2008-2018. Mellan 2015 och 2018 har någon grad av spelproblem ökat i småkommuner, men i övriga landet har det minskat. Dessa skillnader…

 • Inga förslag på åtgärder kring lootlådor från Konsumentverket

  Publicerad

  En ny kartläggning visar att kunskapsläget är oklart när det gäller kopplingen mellan lootlådor och spel om pengar och spelproblem, men Konsumentverket anser inte att regelverket behöver förändras. Lootlådor är ett virtuellt paket med slumpmässigt utvalda…

 • Välkommen på ett seminarium om spel om pengar och förebyggande arbete på Förebygg.nu

  Publicerad

  Folkhälsomyndighetens anordnar ett seminarium om huruvida kommunernas storlek spelar någon roll för möjligheten att förebygga spelproblem. Seminariet hålls på Förebygg.nu i Göteborg den 13 november, där nya resultat från Swelogs presenteras.

 • Lootlådor bör inkluderas i förebyggande arbete om spelproblem

  Publicerad

  Ny statistik från Swelogs 2018 visar att andelen som spelar om pengar är högre bland personer som satsar pengar på lootlådor i dataspel, än bland de som inte gör det. Det finns också en koppling till spelproblem.

 • Spelprevention lanserar sida om ekonomi och spel

  Publicerad

  Spelproblem har en stark koppling till ekonomisk kris och skulder. Spelprevention.se gör nu informationen om ekonomi och spel mer lättillgänglig.

 • Ny kunskapsöversikt om datorspelsberoende

  Publicerad

  Länsstyrelsen i Västra Götaland har publicerat en sammanställning av svensk och internationell forskning om datorspelsberoende (gaming disorder). Översikten har särskilt fokus barn och unga.

 • Ansökan öppen för bidrag riktat mot spelförebyggande arbete

  Publicerad

  Organisationer som arbetar med att förebygga spelproblem kan nu ansöka om bidrag från Folkhälsomyndigheten. Sista dag för att ansöka är den 30 september 2019.

 • Konsumentverket ska utreda loot-lådor

  Publicerad

  Regeringen har gett Konsumentverket i uppdrag att kartlägga loot-lådor och andra lotteri- eller kasinoliknande inslag som ingår i dataspel. Synpunkter ska inhämtas från myndigheter som Folkhälsomyndigheten, Spelinspektionen och Statens medieråd.

 • Spelprevention deltar på REGAPS konferens

  Publicerad

  Folkhälsomyndigheten kommer att delta med ett informationsbord på REGAPS konferens, samt presentera nya resultat från Swelogs och berätta om förebyggande arbete när det gäller spelproblem.

 • Fler kontaktar Stödlinjen för att få hjälp med spelproblem

  Publicerad

  Antalet kontakter till Stödlinjen ökade med 20 procent under 2018 jämfört med året innan, visar Stödlinjens senaste årsrapport. Den vanligaste spelformen som uppges orsaka spelproblem är kasinospel online.

 • Problemspelande ökar bland de som spelar online

  Publicerad

  Ny statistik visar att andelen i befolkningen som spelar online ökar, samtidigt som problemspelande är vanligare vid spel online än landbaserat spel hos ombud, i bingohall, kasino etc. Totalt står personer med ett problemspelande för närmare 30 procent…

 • Att uppmärksamma riskbeteende vid spel kan ge effekt

  Publicerad

  Spelproblem går att förebygga, men det behövs mer kunskap om vilka metoder som är effektiva. Enligt en ny rapport tycks det ge effekt när spelbolag uppmärksammar individer på att deras spelbeteende riskerar att bli destruktivt. Vidare verkar utbildning…

 • Färre elever spelar om pengar men bland de som spelar ökar spelproblemen

  Publicerad

  Spel om pengar bland skolelever minskar, men bland dem som spelar verkar spelproblemen öka. 27 procent av killarna i årskurs 9 som spelat om pengar under det senaste året uppvisar tecken på spelproblem, enligt en ny rapport.

 • Spelpaus.se behöver utvecklas anser Folkhälsomyndigheten

  Publicerad

  Personer som stängt av sig från spel bör kunna förlänga sina avstängningar innan de avslutas, för att minska risken för glapp. Det anser Folkhälsomyndigheten som även påtalar behovet av att alla i Sverige bör kunna registrera ifall de vill avstå från…

 • Beslut om bidrag kring spelproblem 2019

  Publicerad

  Folkhälsomyndigheten har beslutat att tre ideella organisationer får organisationsbidrag för att förebygga skadeverkningar av överdrivet spelande om pengar. Myndigheten har även beslutat att fördela verksamhetsbidrag till telefon- och webbaserade stödinsatser…