Beslut om bidrag kring spelproblem 2019

Folkhälsomyndigheten har beslutat att tre ideella organisationer får organisationsbidrag för att förebygga skadeverkningar av överdrivet spelande om pengar. Myndigheten har även beslutat att fördela verksamhetsbidrag till telefon- och webbaserade stödinsatser inom områdena alkohol, tobak och spel om pengar.

Folkhälsomyndigheten har till uppgift att fördela organisationsbidrag till ideella organisationer på riksnivå enligt förordning (SFS 2015:456). För 2019 är beslutat att fördela sammantaget 3,5 miljoner till tre organisationer:

  • Spelberoendes riksförbund
  • Spelberoendegruppen
  • Spelstopp Nu!

Folkhälsomyndigheten fördelar även verksamhetsbidrag till telefon- och webbaserade stödinsatser inom områdena alkohol, tobak och spel om pengar enligt förordning (SFS 2017:811). För 2019 finns beslut om att fördela 15 miljoner till Stockholms läns sjukvårdsområde som bland annat driver Stödlinjen.

Nästa ansökningsperiod påbörjas den 31 maj 2019 då ansökningshandlingarna för verksamhetsåret 2020 kommer att finnas tillgängliga på webben.

Läs mer

Beviljade medel 2019 

Spelprevention: Organisationsstöd till organisationer som bedriver förebyggande arbete för att minska skadeverkningar av spel om pengar 2020)

Alkohol, tobak, spel om pengar: Verksamhetsbidrag telefon- och webbaserade stödinsatser inom områdena alkohol, tobak, spel om pengar 2020

Följ oss på Twitter för uppdateringar och nyheter om spelprevention

På Twitterkontot @spelprevention twittrar Folkhälsomyndigheten på vardagar om spel om pengar, spelproblem och förebyggande arbete på spelområdet.