Färre elever spelar om pengar men bland de som spelar ökar spelproblemen

Spel om pengar bland skolelever minskar, men bland dem som spelar verkar spelproblemen öka. 27 procent av killarna i årskurs 9 som spelat om pengar under det senaste året uppvisar tecken på spelproblem, enligt en ny rapport.

Risken att utveckla spelproblem som vuxen är större om man haft problem med spel om pengar som ung. Att skapa spelfria miljöer för barn och unga är viktigt och skolan utgör en arena för förebyggande arbete

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) har släppt sin första fokusrapport om spel om pengar bland unga. Rapporten är skriven av Johan Svensson och Martina Zetterqvist. Data som ligger till grund för rapporten kommer från en skolundersökning med elever i årskurs 9 och årskurs 2 i gymnasiet.

Tecken på spelproblem ökar bland unga killar

Rapporten bygger på uppgifter från 2018 och visar att tecknen på spelproblem bland killar i årskurs 9 har ökat bland dem som spelat om pengar under det senaste året. Hela 27 procent av killarna, i den här gruppen, uppvisar tecken på spelproblem, enligt mätinstrumentet Lie/Bet. Motsvarande siffra var 18 procent 2012. Även bland killar på gymnasiet syns en liknande trend, från 18 procent till 20 procent, även om den inte är statistiskt säkerställd. Bland tjejerna i årskurs 9 minskar denna grupp, från 13 procent till 8 procent. Motsvarande siffra bland tjejerna i gymnasiet gick från 7 procent 2012 till 8 procent 2018. Men förändringen är inte statistiskt säkerställd. 

Att spela om pengar minskar bland skolelever

Den totala andelen elever som spelat om pengar under de senaste 30 dagarna har minskat. Bland tjejerna i årskurs 9 och på gymnasiet var det 2 procent som hade spelat om pengar de senaste 30 dagarna. Att jämföra med 3 procent i årskurs 9 och 4 procent på gymnasiet för tjejerna år 2012. För killarna i årskurs 9 hade 8 procent spelat om pengar och på gymnasiet 15 procent. År 2012 hade 10 procent av killarna i årskurs 9 och 17 procent i gymnasiet spelat om pengar. Även andelen skolelever som har spelat om pengar under det senaste året har minskat.

Läs mer

CAN:s fokusrapport ”Spel om pengar bland unga” 
Unga och spel 
Mäta och upptäcka spelproblem