Inga förslag på åtgärder kring lootlådor från Konsumentverket

En ny kartläggning visar att kunskapsläget är oklart när det gäller kopplingen mellan lootlådor och spel om pengar och spelproblem, men Konsumentverket anser inte att regelverket behöver förändras. Lootlådor är ett virtuellt paket med slumpmässigt utvalda föremål som kan användas i dataspel, där barn och unga ofta utgör målgruppen.

Konsumentverket har på regeringens uppdrag kartlagt konsumentskyddet för lootlådor och andra lotteri- eller kasinoliknande inslag som ingår i dataspel. Särskilt fokus låg på konsumentskyddet för barn och ungdomar. Synpunkter inhämtades även från Folkhälsomyndigheten, Spelinspektionen, Statens medieråd och den svenska Dataspelbranschen. 

Oklart samband mellan lootlådor och spel om pengar

Kartläggningen visar att det saknas systematiska översikter om sambandet mellan lootlådor eller lotteri- och kasinoliknande inslag i dataspel och spel om pengar, spelproblem och ekonomiska problem, vilket gör kunskapsläget oklart. Forskningen visar dock att vissa lootlådor verkar innehålla egenskaper som är de samma som för riskfyllda former av spel om pengar. Till exempel är det kort tid mellan insats och utfall, ljud- och ljuseffekter vid vinst, möjlighet att spela utan avbrott och lättillgänglighet i vardagen. 

Utmaningar i att införa nya regler för lootlådor

Det finns också utmaningar med att införa nya regler för lotteri- eller kasinoliknande inslag i dataspel. Till exempel har produkterna varierande egenskaper och att det finns praktiska svårigheter i tillsynsarbetet på grund av att spelmarknaden är global. Slutsatsen är att det mest effektiva sättet för att ytterligare öka konsumentskyddet troligen är ökad internationell enhetlighet i bedömningen av lotteri- och kasinoliknande inslag i dataspel, samt initiativ till internationell självreglering.

Konsumentverket bedömer att spellagen och övriga konsumenträttsliga regler är tillräckliga för skydda barn och ungdomar. Däremot anser Konsumentverket att eftersom barn och ungdomar är en särskilt sårbar konsumentgrupp och på grund av folkhälsoskyddet skulle det kunna motivera en utredning om ytterligare reglering.

Läs mer

Dataspel och koppling till spel om pengar 
Konsumentverkets kartläggning 
Spelformer och risknivå