Lootlådor bör inkluderas i förebyggande arbete om spelproblem

Ny statistik från Swelogs 2018 visar att andelen som spelar om pengar är högre bland personer som satsar pengar på lootlådor i dataspel, än bland de som inte gör det. Det finns också en koppling till spelproblem.

Dataspel och tv-spel kan ha lotteriliknande moment inbyggda i spelen. Man kan till exempel köpa lootlådor för riktiga pengar. En lootlåda är ett virtuellt paket med slumpmässigt utvalda föremål som kan användas i dataspelet. Ibland kan föremålet ge fördelar i spelet. 

Att satsa på lootlådor är vanligare bland yngre men är mer förknippat med spelproblem bland de som är något äldre. Det är cirka 5 procent av befolkningen mellan 16 och 84 år som har satsat pengar på lootlådor. Bland unga i åldern 16-17 år är det 18 procent som satsat pengar på lootlådor. Uppgifterna kommer från Swelogs befolkningsundersökning 2018. Resultaten presenterades i samband med att Folkhälsomyndigheten deltog i ett seminarium om dataspelande som länsstyrelsen i Göteborg anordnade. 

Swelogs

Större andel med spelproblem bland de som satsat på lootlådor

Enligt Swelogs finns ett samband mellan att satsa på lootlådor och spel om pengar, men även med spelproblem. Av dem som satsat på lootlådor hade 9 procent viss risk för spelproblem och cirka 5 procent ett problemspelande. Detta att jämföra med 3 procent respektive drygt 1 procent bland de som spelat dataspel, men inte satsat på lootlådor.

– Lootlådor är ett moment som har likheter med spel om pengar. Att satsa på lootlådor är vanligt bland unga, vilket gör det viktigt att uppmärksamma i det förebyggande arbetet. Nu har vi även svenska data som visar på att det finns en koppling mellan lootlådor och problem med spel om pengar. Det är positivt att Konsumentverket har i uppdrag att utreda om konsumentskyddet gällande lootlådor har brister, säger Jessika Spångberg, utredare på Folkhälsomyndigheten. 

Konsumentverket ska kartlägga konsumentskyddet vid så kallade loot-lådor i datorspel (regeringen.se) [Länk borttagen 2022-11-25]

Andelen som spelat om pengar är högre bland de som satsat på lootlådor

Sambandet mellan att satsa på lootlådor och spel om pengar är generellt starkare bland män än kvinnor. Det är också vanligare att satsa pengar på lootlådor bland de som spelar dataspel dagligen. Andelen som spelat om pengar stiger med ålder och det gäller både bland dem som satsat på lootlådor och som inte satsat på lootlådor. Bland unga (16-17 år) är andelen som spelat om pengar senaste 12 månaderna dubbelt så hög, 27 procent, bland dem som satsat på lootlådor jämfört med dem som inte satsat på lootlådor. Det visar att det kan finnas anledning att inkludera lootlådor i det förebyggande arbetet om spel om pengar. 

Läs mer