Ny kunskapsöversikt om datorspelsberoende

Länsstyrelsen i Västra Götaland har publicerat en sammanställning av svensk och internationell forskning om datorspelsberoende (gaming disorder). Översikten har särskilt fokus barn och unga.

Översiktens resultat visar att det finns forskning på området. Dock använder studierna olika definitioner och mätmetoder. Det saknas också forskning vad som är effektiva förebyggande insatser och behandlingsmetoder. Även om det saknas kunskap om var gränsen går mellan oproblematiskt och problematiskt datorspelande är en av slutsatserna att problematiskt datorspelande och ”gaming disorder” kan ha negativa effekter, som till exempel negativ påverkan på sömn och skolprestationer.  

Sammanställning av forskning om datorspelsberoende

Kunskapsöversikten är en sammanställning av svensk och internationell vetenskaplig forskning om ”gaming disorder” med särskilt fokus på barn, unga och unga vuxna. Översikten ingår i Länsstyrelsens rapportserie. Kunskapsöversikten tar upp kunskap om

  • diagnosen
  • hur man känner igen problemspelaren
  • spelbeteendets samband med andra livsfaktorer
  • förebyggande insatser och behandling.

Målgruppen för kunskapsöversikten är personal inom sjukvården, socialtjänsten och skolan som i sina yrkesliv möter personer som har problem med sitt dataspelande. Målgruppen är även vuxna, föräldrar och andra som vill veta mer om dataspel. 

Kunskapsöversikten har tagits fram av Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende (CERA) vid Göteborgs universitet.

Seminarium om datorspelsberoende

Den 5 september anordnar Länsstyrelsen för Västra Götaland med flera ett seminarium och webbsändning där kunskapsöversikten presenteras samt fler presentationer om datorspelande. Folkhälsomyndigheten deltar även och presenterar förebyggande insatser för barn och unga.

Program och anmälan hittar du på Länsstyrelsen Västra Götalands webbplats [Länk borttagen 2023-02-13]

Datorspelsberoende klassat som en sjukdom av WHO

Världshälsoorganisationen (WHO) beslutade i juni 2018 att datorspelsberoende skulle klassas som en sjukdom. Diagnosen kallas nu ”gaming disorder” tills den fått en svensk översättning. ”Gaming disorder” har införts i den elfte revideringen av den internationella International Classification of Diseases (ICD). Den svenska översättningen av ICD-11 ska vara klar någon gång mellan 2022 och 2027.

Läs mer

När datorspelandet blir problematiskt – en kunskapsöversikt om gaming disorder hos barn och unga 
Kopplingen mellan datorspel och spel om pengar