Problemspelande ökar bland de som spelar online

Ny statistik visar att andelen i befolkningen som spelar online ökar, samtidigt som problemspelande är vanligare vid spel online än landbaserat spel hos ombud, i bingohall, kasino etc. Totalt står personer med ett problemspelande för närmare 30 procent av alla pengar som satsas på spel.

Uppgifterna kommer från Swelogs befolkningsundersökning 2018. Den visar bland annat att andelen som spelar online fortsätter att öka. Drygt en fjärdedel av männen och ungefär en åttondel av kvinnorna har spelat online det senaste året. 

Mer om Swelogs befolkningsstudie

- Det är oroande eftersom vi vet att andelen personer med problemspelande är högre för alla spel online jämfört med motsvarande spel i spelbutik, hos ombud, i bingohall eller kasino etc., säger Ulla Romild, utredare på Folkhälsomyndigheten.  

Av de som spelat poker, kasinospel eller på spelautomater under det senaste året har ungefär en femtedel ett problemspelande. Det innebär en fördubbling sedan förra mätningen 2015 då det var en tiondel. Av alla pengar som satsas på just dessa spelformer står personer med problemspelande för cirka 70 procent.

Mer vanligt bland män att spela om pengar

Andelen som spelar varje månad eller ännu oftare har minskat från cirka en fjärdedel 2015 till ungefär en femtedel 2018. Framförallt är det månadsvis spelande på lotterier, nummerspel och poker som minskar. Fortfarande är det en större andel män som spelar om pengar generellt. Det gäller alla spelformer förutom lotterier, nummerspel och bingo. 

Fler kvinnor spelar på spelautomater och kasinospel varje månad

I den senaste mätningen är det lika stora andelar kvinnor som män som spelat på spelautomater eller kasinospel varje månad. Detta eftersom andelen män minskat och kvinnorna ökat något.  

- Vi ser att fler kvinnor spelar på spelautomater och kasinospel regelbundet samtidigt som andelen kvinnor med spelproblem ökar, säger Ulla Romild.

Fakta om befolkningsundersökningen

Resultaten kommer från en ny mätning i Swelogs befolkningsundersökning. Datainsamlingen genomfördes under hösten 2018. Cirka 9 000 personer som deltog i Swelogs 2015 kontaktades på nytt, tillsammans med ett nytt urval om 4 000 16-18-åringar. Drygt 5 000 personer valde att delta i undersökningen.

Resultaten visar bland annat att andelen med viss risk och förhöjd risk för spelproblem fortsätter att minska medan andelen med spelproblem ökar. Andelen med spelproblem har successivt ökat de senaste 10 åren och är idag dubbelt så hög jämfört med 2008.  

Resultaten från Swelogs har även använts som en del i Statskontoret rapport [Länk borttagen 2021-12-13].

Fakta om spelproblem

Risk för spelproblem mäts enligt Problem Gambling Severity Index (PGSI):

  • 45 000 personer (0,6 procent) har spelproblem
  • 56 000 personer (0,7 procent) har förhöjd risk för spelproblem
      - De som har spelproblem eller förhöjd risk utgör gruppen med problemspelande
  • 225 000 personer (2,9 procent) har viss risk för spelproblem

Läs mer

Följ oss på Twitter för uppdateringar och nyheter om spelprevention

På Twitterkontot @spelprevention twittrar Folkhälsomyndigheten på vardagar om spel om pengar, spelproblem och förebyggande arbete på spelområdet.