Spel om pengar bland elever minskar

Allt färre elever i årskurs 9 och på gymnasiet spelar om pengar. Men bland dem som spelar var det en oroande hög andel som uppvisade tecken på spelproblem. Det visar Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysnings undersökning "Skolelevers drogvanor 2019".

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) genomför varje år en undersökning bland elever i årskurs 9 och i årskurs 2 på gymnasiet om alkohol, narkotika, droger, tobak och spel (ANDTS).

Spel om pengar minskar bland unga

Undersökningen visade att andelen elever som spelat om pengar de senaste 12 månaderna har minskat sedan år 2012. Bland killar i gymnasiet har andelen som spelade om pengar minskat från 33 procent 2012 till 27 procent 2019. Motsvarade förändring bland killarna i årskurs 9 var från 25 procent till 20 procent. För tjejerna på gymnasiet har andelen minskat från 13 procent till 4 procent och i årskurs 9 från 12 procent till 5 procent.

Samtidigt var det fler killar i gymnasiet som spelat för 100 kronor eller mer de senaste 30 dagarna. Från 10 procent år 2015 till 14 procent år 2019.

Hög andel som visar tecken på spelproblem bland de som spelar om pengar

Bland de elever som spelat om pengar de senaste 12 månaderna var andelen som visade tecken på spelproblem (enligt mätinstrumentet PGSI) högst bland killar i årskurs 9 (37,5 %). För killar på gymnasiet var motsvarande siffra 30,5 procent. Bland tjejerna var andelen med tecken på spelproblem något högre i gymnasiet (22,7%) än i årskurs 9 (19,5%) för de som spelat om pengar de senaste 12 månaderna.

Lotterier, poker och sportspel online de vanligaste spelen

I undersökningen 2019 ställdes en ny fråga till dem som hade spelat om pengar de senaste 12 månaderna. Frågan gällde vilka spel som eleverna spelade på, och om de spelade dessa spel online eller på annat sätt (exempelvis via ombud, med vänner, på travbana). I årskurs 9 var de vanligaste typen av spel

  • lotterier på annat sätt (40 %) t.ex. hos ombud
  • poker på annat sätt (38 %) t.ex. med vänner
  • E-sport online (35 %).

Bland eleverna i gymnasiet var det vanligaste spelen

  • poker på annat sätt (47 %)
  • sportspel online (37 %) t.ex. med vänner
  • E-sport online (29 %).

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2019, CAN rapport 187
CAN:s fokusrapport ”Spel om pengar bland unga” 
Unga och spel 
Mäta och upptäcka spelproblem bland unga